MŁODY DIAGNOSTA

m

W ramach realizacji projektu B&N uczniowie naszej szkoły walczyli o tytuł „Młodego Diagnosty”. Uczestnicy turnieju mieli za zadanie wymienić części poszczególnych rowerowych układów: jezdnego, oświetleniowego, napędowego, kierowniczego i hamulcowego. Rozwiązywali krzyżówki i zagadki dotyczące bezpieczeństwa na drodze. Poradzili sobie z tym bez trudu i wszyscy otrzymali dyplomy i upominki.