Podróże małe i duże

front

W piękny, słoneczny dzień pierwszaki razem ze swoimi starszymi kolegami z klasy drugiej udały się na wycieczkę do muzeum Jacka Malczewskiego, gdzie poznały najwyśmienitszych władców Polski. Zapoznawszy się z pierwszą, królewską dynastią naszego kraju, dzieci udały się na warsztaty tworzenia postaci królewskich. Odzwierciedlały stroje i sylwetki pierwszych królów. Wielkim zainteresowaniem cieszył się Mieszko I i królowa Jadwiga. Po wyjątkowej lekcji historii udaliśmy się do straży pożarnej, gdzie zdobywaliśmy wiedzę o zagrożeniach pożarowych oraz uczyliśmy się prawidłowego zachowania w sytuacjach zagrożenia życia. Podczas zajęć pomieszczenie zostało zadymione dymem teatralnym, by przybliżyć dzieciom warunki prawdziwego pożaru. Dodatkowo dymowi towarzyszyły efekty świetlne i akustyczne. Uczyliśmy się jak w prawidłowy sposób korzystać z telefonów alarmowych. Na zakończenie udostępniono nam wozy strażackie, gdzie z bliska każdy mógł obejrzeć najciekawsze wyposażenie strażaka. Nie zabrakło też pozorowanego alarmu, dzięki któremu wszyscy mogli zobaczyć jak wygląda prawdziwy wyjazd na akcję.