Category Archives: O szkole

Paź
12
2018
Dzisiejszy quiz 13.10! https://quizizz.com/join/  Drogie  7 klasy:) To ja:) Wasza praca domowa:  708945 Robimy do momentu, aż wszystkie pytania będą dobrze wykonane (100%)  i je zrozumiemy:) W każdym JEST prawidłowa odpowiedź:)
Paź
1
2018
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Mazowszany 6 26-624 Kowala mail: pspmazowszany@wp.pl tel.: (48)377 32 33 fax: (48)377 32 33
Wrz
30
2018
Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole w roku szkolnym 2018/19 są panie: Marta Zaniat, Izabela Tracz, Milena Bilska - Tęcza. Plan Pracy SU 2018-2019 Samorząd Uczniowski: Klaudia Malinowska – przewodnicząca Maja Przedwój –
Wrz
3
2018
Procedura przyznawania tytułu Prymusa Szkoły: Tytuł ten otrzymuje uczeń po zakończeniu 2 etapu kształcenia, który uzyskał najwyższą średnią ocen z 3 lat nauki w szkole.  (więcej…)
Wrz
3
2018
Nasza Szkoła jest przodującą placówką oświatową na terenie gminy Kowala. Od początku swego istnienia (1963r.) najpoważniejsze sukcesy odnosi w szeroko pojętej edukacji humanistycznej, choć ma również na swoim koncie wiele innych osiągni
Wrz
3
2018
DYREKTORZY szkoły w Mazowszanach: Jan Czapczyński - (1963 - 1966 ) Stanisław Orczykowski - (1966 - 1968) Lucjan Szymczyk - (1968-1979) Tadeusz Chudy - ( rok szkolny 1979/80) Jan Dziurzyński - (rok szkolny 1979/80) Barbara Markowska
Wrz
3
2018
Szkoła Podstawowa w Mazowszanach jako jednostka organizacyjna istnieje od 1961 r. Wcześniej przed II wojną światową na terenie obwodu obecnej szkoły działała czteroklasowa szkoła w Trablicach. (więcej…)
Wrz
3
2018
Medal ustanowiony z okazji nadania szkole imienia, przyznawany corocznie ludziom szczególnie zasłużonym w działalności na rzecz szkoły. Pani Wioletta Haręza - za inicjowanie i współorganizowanie przedsięwzięć, służących dobru wych