Category Archives: O szkole

sowa

Dzisiejszy quiz 13.10! https://quizizz.com/join/ 

Drogie  7 klasy:)

To ja:) Wasza praca domowa:  708945

Robimy do momentu, aż wszystkie pytania będą dobrze wykonane (100%)  i je zrozumiemy:) W każdym JEST prawidłowa odpowiedź:)

Klasy 6! 

Tym razem również dla was:) Kod dla 6 klasy to: 649730

Robicie test kilkakrotnie, aż uzyskacie 100%. Kolejne próby nazywacie Imię Pierwsza litera nazwiska numer próby np. DominikaK1

Miłej zabawy! Dominika Koźmińska

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Marii Konopnickiej

Mazowszany 6

26-624 Kowala

mail: pspmazowszany@wp.pl

tel.: (48)377 32 33

fax: (48)377 32 33

Samorząd Uczniowski

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole w roku szkolnym 2018/19 są panie: Marta Zaniat, Izabela Tracz, Milena Bilska – Tęcza.

Plan Pracy SU 2018-2019

Samorząd Uczniowski:

Klaudia Malinowska – przewodnicząca

Maja Przedwój – Panek – zastępca przewodniczącej

Zuzanna Bobrowska – skarbnik/sekretarz

 Plan pracy SU

Prymus Szkoły

Procedura przyznawania tytułu Prymusa Szkoły: Tytuł ten otrzymuje uczeń po zakończeniu 2 etapu kształcenia, który uzyskał najwyższą średnią ocen z 3 lat nauki w szkole. 

Nasza Szkoła jest przodującą placówką oświatową na terenie gminy Kowala. Od początku swego istnienia (1963r.) najpoważniejsze sukcesy odnosi w szeroko pojętej edukacji humanistycznej, choć ma również na swoim koncie wiele innych osiągnięć.

Najlepsi uczniowie

“Nauka coraz bardziej poszerza krąg naszej niewiedzy.”

Andrzej Majewski

Nasi najlepsi uczniowie w  I okresie roku szkolnym 2018/2019:

 

 

Pracownicy

DYREKTORZY szkoły w Mazowszanach:

 • Jan Czapczyński – (1963 – 1966 )
 • Stanisław Orczykowski – (1966 – 1968)
 • Lucjan Szymczyk – (1968-1979)
 • Tadeusz Chudy – ( rok szkolny 1979/80)
 • Jan Dziurzyński – (rok szkolny 1979/80)
 • Barbara Markowska – (1980-1986)
 • Bożenna Nitka – (IV. 1986-VIII. 1986)
 • Małgorzata Kieloch – (1986 – 2007)
 • Irena Falkiewicz – (2007-2017)
 • Małgorzata Trelka – (2017- )

ZASTĘPCY DYREKTORA:

 • Stanisław Prażmowski – (1987 -1989)
 • Józef Seratowicz – (1989- 1995)
 • Bożenna Nitka – (1995 -2000)
 • Barbara Markowska – (2000 – 2009)
 • Marek Żdżalik (2009-2017)
 • Agnieszka Czerwińska (2017- )

Dyrektor - Małgorzata Trelka

Wicedyrektor - Agnieszka Czerwińska

Nauczyciele:

 • Elżbieta Sala Podsiadły – język polski, wych. kl. 7a
 • Aneta Urbańska – język polski,  wych. kl. 6a
 • Milena Tęcza – Bilska – język polski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wych. kl. 4b
 • Marta Karasińska – Zawisza – historia
 • Agnieszka Czerwińska – język polski,
 • Małgorzata Trelka – edukacja informatyczna
 • Dominika Koźmińska – matematyka, informatyka, wych. kl. 7b
 • Marta Zaniat – matematyka, informatyka, wych. kl. 8b
 • Jolanta Sieroń – matematyka, wych. kl. 4a
 • Irena Falkiewicz – bilblioteka
 • Teresa Leśniewska – przyroda, biologia, wychowanie do życia w rodzinie
 • Izabela Tracz – muzyka, język angielski, wych.kl. 8a
 • Marzena Faryna – język angielski, wych kl. 6b
 • Magdalena Gębska – język angielski, wych. kl. 4c
 • Justyna Jagiełło – fizyka
 • Ewa Marczewska – geografia
 • Edyta Suwała – język niemiecki, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Elżbieta Tyczyńska-Zygarek – doradztwo zawodowe
 • Mirosława Kaplińska – religia, świetlica
 • ks. Jarosław Nakielski – religia
 • Aneta Bratveit- religia
 • Ewa Banaszczyk – plastyka
 • Katarzyna Tkaczyk – oddział przedszkolny
 • Sylwia Nadgrodkiewicz – edukacja wczesnoszkolna (urlop macierzyński)
 • Beata Trybulska – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
 • Katarzyna Marzec – edukacja wczesnoszkolna
 • Ewelina Wakuła – edukacja wczesnoszkolna
 • Dorota Kowalczyk – edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog
 • Beata Figarska – edukacja wczesnoszkolna
 • Katarzyna Wasiel – edukacja wczesnoszkolna
 • Marzena Rutkowska – edukacja wczesnoszkolna, logopeda
 • Małgorzata Stajniak – edukacja wczesnoszkolna
 • Joanna Sodel - psycholog
 • Katarzyna Orłowska – świetlica szkolna
 • Paulina Jastrzębska – świetlica szkolna
 • Bożena Anna Pietras – chemia, technika/zajęcia techniczne, informatyka/zajęcia komputerowe, wych. kl. 5b
 • Marek Żdżalik – wychowanie fizyczne
 • Diana Koczorowska – wychowanie fizyczne, wych. 5a
 • Sylwester Kuliński – wychowanie fizyczne
 • Piotr Różański - wychowanie fizyczne
 • Katarzyna Porębska – nauczyciel wspomagający,zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Natalia Rogala – pedagog szkolny

W pierwszym roku działania placówki w nowym budynku (1962/1963) w Szkole Podstawowej w Mazowszanach pracowało 8 nauczycieli i 3 woźnych.

Pielęgniarka szkolna

pielegniarka

Historia

Szkoła Podstawowa w Mazowszanach jako jednostka organizacyjna istnieje od 1961 r. Wcześniej przed II wojną światową na terenie obwodu obecnej szkoły działała czteroklasowa szkoła w Trablicach.

Przyjaciel Szkoły

Medal ustanowiony z okazji nadania szkole imienia, przyznawany corocznie ludziom szczególnie zasłużonym w działalności na rzecz szkoły.

 • Pani Wioletta Haręza - za inicjowanie i współorganizowanie przedsięwzięć, służących dobru wychowanków i społeczności szkolnej (2016).
 • Pani Elżbieta Wójcicka - za działania służące dobru wychowanków, znajdujących się w szczególnej potrzebie oraz bezinteresowną pomoc i życzliwość okazywaną naszej placówce w  realizacji ważnych przedsięwzięć dydaktyczno-wychowawczych (2016).
 • Pan mgr inż. Tadeusz Osiński – Wójt Gminy Kowala – za stałą opiekę nad placówką owocującą m.in. rozbudową szkoły i ufundowaniem szkole sztandaru
 • Pan Jarosław Sasal – Przewodniczący Rady Rodziców – za inicjowanie przedsięwzięć służących dobru PSP im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach, a w szczególności za tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły, klimatu sprzyjającego rozwojowi placówki oraz pozyskiwanie sponsorów
 • Pan Józef Kościelniak – za bezinteresowną pomoc i życzliwość okazywaną naszej placówce w realizacji ważnych przedsięwzięć oraz sponsorowanie wielu imprez i uroczystości szkolnych
 • Pani Beata Chełmińska – członek Prezydium Rady Rodziców – za sponsorowanie imprez i uroczystości szkolnych, dofinansowywanie wycieczek klasowych, aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, życzliwość i otwartość na sprawy szkoły
 • Pani Maria Kicior – za bezinteresowną pomoc i życzliwość okazywaną placówce w realizacji ważnych przedsięwzięć
 • Państwo Bożena i Tomasz Świtkowie – za sponsorowanie wielu imprez i uroczystości szkolnych, inicjowanie przedsięwzięć służących dobru szkoły oraz bezinteresowną pomoc i życzliwość okazywaną placówce w realizacji ważnych przedsięwzięć
 • Pan Krzysztof Żardecki – za bezinteresowną pomoc i życzliwość okazywaną placówce w realizacji ważnych przedsięwzięć
 • Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, reprezentowane przez Pana Zbigniewa Latka – za finansowe wspieranie różnych imprez szkolnych, Zielonych Szkół, festynów rodzinnych i wycieczek
 • Pan Jerzy Jarczyński – za wyświadczane szkole dobrodziejstwa, a w szczególności za sponsorowanie imprez integracyjnych, promocję szkoły w środowisku oraz opiekę weterynaryjną.
 • Państwo Edyta i Mariusz Krok - za sponsorowanie imprez i uroczystości szkolnych, aktywne uczestnictwo w realizacji ważnych przedsięwzięć służących dobru placówki.
 • Państwo Maria i Maciej Makowscy - za działanie służące dobru wychowanków, znajdujących się w szczególnej potrzebie oraz bezinteresowną pomoc i życzliwość okazywana naszej placówce w realizacji ważnych przedsięwzięć.
 • Państwo Anna i Paweł Michalczewscy - za bezinteresowną pomoc i życzliwośćokazywaną naszej placówce w realizacji ważnych przedsięwzięć, działania służące dobru wychowanków, znajdujących się w szczególnej potrzebie.
 • Pan Zenon Słomka - za bezinteresowną pomoc w pozyskiwaniu sprzętu informatycznego dla naszej placówki.
 • Państwo Monika i Norbert Jasińscy - za sponsorowanie imprez i uroczystości szkolnych, aktywne uczestnictwo w realizacji ważnych przedsięwzięć służących dobru placówki (2011).
 • Pan Sławomir Stanik – Wójt Gminy Kowala – za stałą opiekę nad placówką, owocującą powstaniem kompleksu sportowego „ORLIK 2012” oraz życzliwe  i systematyczne wspieranie działań edukacyjno-wychowawczych, służących jej rozwojowi (2013).
 • Pani Małgorzata Kieloch – dyrektor szkoły w latach 1986-2007 - za 21-letnie kierowanie placówką w trudnych czasach zmieniającej się Polski, uwieńczone rozbudową i modernizacją szkoły, za tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi społeczności szkolnej (2013).
 • Pani Barbara Markowska  - za ogromny wysiłek włożony w utrwalenie historii szkoły, zdarzeń, ludzi ją tworzących w monografii „50 lat PSP im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach” (2013).