Category Archives: Prymus Szkoły

Prymus Szkoły

Procedura przyznawania tytułu Prymusa Szkoły: Tytuł ten otrzymuje uczeń po zakończeniu 2 etapu kształcenia, który uzyskał najwyższą średnią ocen z 3 lat nauki w szkole.