Dokumenty

Marzec 26th, 2019 Brak komentarzy

Klasyfikacja:

Dokumenty PPP:

WZO (kryteria oceniania):

Jednolita skala procentowa w ocenianiu prac pisemnych ze wszystkich przedmiotów:

0% -29% – ocena niedostateczna

30% – 49% – ocena dopuszczająca

50% – 74% – ocena dostateczna

75% – 89% – ocena dobra

90% – 97% – ocena bardzo dobra

98% – 100% – ocena celująca

Klasy 1-3:

Klasy 4-7

About the author