Czym dysponujemy?

Październik 25th, 2007 Brak komentarzy

0012

Naszą placówkę charakteryzuje ponadprzeciętny wystrój i estetyka sal oraz korytarzy szkolnych.
Jasne, przestronne, kolorowe i estetycznie urządzone sale lekcyjne i korytarze szkolne sprawiają, że zarówno uczniowie, rodzice jak i goście z zewnątrz czują się tu dobrze. Działający od 2008 roku system monitoringu, pomaga natomiast dbać o bezpieczeństwo uczących się tu dzieci.

002 003

004 005

W maju 2009 r. do użytku oddano kompleks boisk sportowych, wybudowanych w ramach programu „Orlik 2012″. Do dyspozycji uczniów pozostają boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki wraz z szatniami i zapleczem sanitarnym.

006 008

007

Ponadto szkoła dysponuje:

 • salą gimnastyczną

zdjecie-91

 • biblioteką z bogatym księgozbiorem oraz czytelnią, gdzie uczniowie mają do dyspozycji komputer wraz dostępem do Internetu

zdjecie-121 zdjecie-131

 • 4 salami nauczania zintegrowanego

zdjecie-141 zdjecie-161

zdjecie-152

 • 7 pracowniami przedmiotowymi ( polonistyczną z urządzoną izbą regionalną, matematyczną, historyczną, katechetyczną, językową, przyrodniczą, informatyczną)

zdjecie-171zdjecie-181

zdjecie-191

 • salą dla uczniów poziomu zerowego

zdjecie-201 zdjecie-212

 • salą dla dzieci oddziału „pięciolatków”

zdjecie-221 zdjecie-231

 • gabinetem lekarskim
 • kuchnią i stołówką
 • pomieszczeniem świetlicowym

zdjecie-241zdjecie-251

 • gabinetem pedagoga

zdjecie-261 zdjecie-271

IZBA REGIONALNA

Zaczęło się kilkanaście lat temu. W wyniku szkolnej akcji „Penetruję strych”, przeprowadzonej przez polonistkę Barbarę Markowska do pracowni języka polskiego trafiło kilkanaście sprzętów gospodarstwa domowego używanych w dawnej wsi. Zbiór powiększał się, z czasem także dzięki Agnieszce Rozwadowskiej – również nauczycielce języka polskiego. Należało znaleźć najlepszy sposób jego ekspozycji.

zdjecie-281Pod koniec lat 90 w wyniku współpracy p. Markowskiej z absolwentami i przyjaciółmi szkoły / Wiesławem Markowskim, Tomaszem Świtką i Mirosławem Krukiem/ powstał zrąb ( 1/3 ) chaty z drewnianych bali wykonanej dawnym sposobem „na węgieł i bez gwoździ”. Duży koszt przedsięwzięcia (drewno) i konieczność precyzyjnego wykonania elementów sprawiły, że „budowa” aż do zadaszenia trwała prawie 2 lata.Eksponaty ( m. in. kołowrotki, kufry, niecki, lampy i latarki naftowe, moździerze, sierpy, maślnice, elementy warsztatu tkackiego, kołowrotki, międlice, cierlice, dzbany, stroje ludowe, dzieża, chomąto, łopaty do chleba) są oznaczone i zgromadzone w „chacie”, do której zaprasza „baba” w stroju ludowym.

Izba jest miejscem, gdzie odbywają się nie tylko zajęcia z edukacji regionalnej, ale też wiele lekcji wychowawczych , języka polskiego i historii.

zdjecie-291 zdjecie-301

To gotowa swoista scenografia do spotkań opłatkowych, zapustowych hulanek, andrzejkowych wróżb, jasełek, spotkań środowiskowych czy wspólnego robienia wielkanocnych pisanek i kraszanek. To również wizytówka szkoły, gdzie chętnie zaprasza się gości i organizuje konkursy i imprezy międzyszkolne.

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka jest ośrodkiem życia kulturalnego szkoły. Jej pomieszczenie (powierzchnia ok. 70 m ) składa się z wypożyczalni i czytelni z 20 miejscami dla czytelników. Księgozbiór to: wydawnictwa zwarte – 8 tys. 200 egzemplarzy (w tym bogaty zbiór wydawnictw informacyjnych – encyklopedie, słowniki, atlasy, albumy), czasopisma, zbiory audiowizualne (kasety filmowe, magnetofonowe oraz wydawnictwa multimedialne – programy komputerowe, głównie encyklopedie z różnych dziedzin). Biblioteka wyposażona jest w 3 komputery, telewizor, magnetowid, DVD odtwarzacze płyt kompaktowych, magnetofony.

W roku 1997 do biblioteki szkolnej zostało zakupione oprogramowanie z firmy Vulcan – Biblioteka szkolna MOL – edycja 2.43., które pozwoliło zautomatyzować pracę. Rejestracja wypożyczeń i zwrotów czytelniczych, opracowywanie księgozbioru wg UKD, prowadzenie księgi inwentarzowej, rejestrów ubytków, statystyki czytelnicze obsługiwane są za pomocą tego programu.

Formy działalności biblioteki szkolnej:

 • zakup i opracowywanie księgozbioru
 • obsługa czytelników {uczniów, nauczycieli, absolwentów szkoły i środowiska lokalnego)
 • gromadzenie zbiorów związanych z „naszą małą ojczyzną” (nagradzane w konkursach prace uczniów, legendy, zbiory wierszy, fotografie)
 • archiwizowanie referatów i prac dyplomowych nauczycieli
 • organizacja wycieczek do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu
 • udział w Konkursie Literackim MAK, organizowanym przez wydawnictwo „Guliwer” w Warszawie, Stowarzyszenie Wydawców Kanon Książek dla Dzieci i Młodzieży, radio „Plus” i MBP w Radomiu
 • działalność wydawnicza (redagowanie i wydawanie czasopisma nauczycieli i samorządowców gminy Kowala – „Puls”, „Encyklopedii Szkoły”, wydawnictw okazjonalnych, folderów,, albumów, uczniowskiego „Szkolniaka”)
 • współorganizowanie i organizowanie licznych konkursów, min.: ortograficznych „Ortograficzna corrida”, recytatorskich (szkolne, rejonowe, powiatowe, gminne) oraz przygotowywanie wraz z uczniami albumów i projektów na Gminny Konkurs Regionalny
 • liczne wystawki literackie
 • organizowanie (we współpracy z polonistami) wycieczek do teatrów (w Radomiu, Teatru Muzycznego w Lublinie, Teatru Narodowego w Warszawie)
 • opiekun Zielonych Szkół,
 • opiekun wolontariuszy „Centrum Wolontariatu w Radomiu”

KOMPUTERYZACJA

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

Obecnie pracownia informatyczna dysponuje 13 stanowiskami komputerowymi. W 2007 roku zakupiono 8 nowych jednostek centralnych, a także zamontowano stałe łącze internetowe. Wymieniono klawiatury i myszy oraz zakupiono dwa płaskie monitory (jeden umieszczono w bibliotece szkolnej).

W sali znajduje się również drukarka oraz sprzęt RTV.

W pracowni odbywają się lekcje informatyki dla klas VI, zajęcia komputerowe dla klas I, organizuje się lekcje z innych przedmiotów, na których wykorzystywane są zbiory multimedialne.

Szkoła dysponuje  projektorami multimedialnymi. Jeden z nich wraz z Laptopem, DVD oraz ekranem wchodzi w skład zestawu zakupionego w 2009 roku. Dzięki niemu uczniowie na bieżąco mogą śledzić pokaz nauczyciela i wykonywać ćwiczenia na swoich komputerach. Od października 2009 roku szkoła dysponuje również tablicami interaktywnymi. Są to nowoczesne urządzenia współdziałające z komputerem i projektorem multimedialnym. Pozwalają na prezentowanie zadań, wykresów, animacji, filmów i obrazów, notowanie komentarzy na tablicy, zapisywanie ich w pamięci komputera i wywoływanie na życzenie. Ponadto rozwijają zdolności percepcyjne uczniów.

Komputeryzacja w naszej szkole to nie tylko pracownia. W komputery wyposażone są: biblioteka (3 jednostki, z których jeden do dyspozycji uczniów), sekretariat i gabinet dyrektora. Całość łączy siec komputerowa z dostępem do Internetu. Dodatkowo uczniowie mogą korzystać z komputera znajdującego się w świetlicy szkolnej.

About the author