Historia

Szkoła Podstawowa w Mazowszanach jako jednostka organizacyjna istnieje od 1961 r. Wcześniej przed II wojną światową na terenie obwodu obecnej szkoły działała czteroklasowa szkoła w Trablicach. Ze składek mieszkańców zakupiono drewniany budynek do rozbiórki. Na placu podarowanym przez Franciszka Kudłę złożono budynek, gospodynie wybieliły go wapnem. Pierwszą nauczycielką tej szkoły była Eugenia Komorkiewicz, potem, w czasie okupacji – Jadwiga Szafrańska. Po wojnie w związku ze szczupłością pomieszczeń wynajmowano też dla potrzeb szkoły duże sale na drugim końcu wsi u Franciszka Żmudy. W latach 1945-59 kierowali tą szkołą: Piotr Raduszewski, po nim Kazimierz Irzykowski, a następnie Wincenty Maciejewski. Równolegle działała szkoła w Hucie Mazowszańskiej realizująca program klas I – IV (starsze dzieci chodziły do klas V – VII szkół w Trablicach, Bardzicach i Sołtykowie). W roku 1959 kierownikiem szkoły został Jan Czapczyński, który w 1961 roku wystarał się o zaadaptowanie budynku podworskiego w Mazowszanach na potrzeby szkoły. W roku szkolnym 1961/62 szkoła miała 2 sale w starym budynku w Trablicach i 4 pomieszczenia w budynku dworskim.

ROK 1988

Społeczeństwo Mazowszan ze swoim sołtysem Janem Kurkiewiczem i kierownikiem szkoły Janem Czapczyńskim podjęło inicjatywę wybudowania nowego budynku szkoły na tzw. resztówce, czyli gruncie podworskim. Został on oddany do użytku 22 lipca 1962 roku, jako jedna ze szkół zbudowanych w ramach akcji “Tysiąc szkół na tysiąclecie Polski”. Pośpiech i akcyjność nie wyszły na dobre nowo zbudowanemu gmachowi. Zrezygnowano z podpiwniczenia i instalacji centralnego ogrzewania, zniszczenie przy wykopach urządzeń melioracyjnych mściło się pękającymi ścianami i sufitami.
W nowym budynku w roku szkolnym 1962/63 uczyło się 239 dzieci z Trablic, Mazowszan, Kotarwic i Huty Mazowszańskiej; pracowało 9 nauczycieli pod kierownictwem Jana Czapczynskiego. W latach 1966/68 szkołą kierował Stanisław Orczykowski, po nim do 1978 r. Lucjan Szymczyk. W tym czasie w budynku działały kursy wieczorowe dla dorosłych (uzupełnianie wykształcenia podstawowego), Szkoła Przysposobienia Rolniczego kierowana przez Halinę Skurę, a także przedszkole jednooddziałowe kierowane przez Janinę Rutkowską. W roku szkolnym 1978/79 szkołą kierowało kolejno aż dwóch dyrektorów: Jan Dziurzyński i Henryk Chudy. W tym czasie w 15 oddziałach uczyło się ponad 350 uczniów.

Budynek stawał się zbyt mały i coraz bardziej niszczał, toteż kierująca szkołą w latach 1980-86 Barbara Markowska zainicjowała w 1984 r. powołanie Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły (jego przewodniczącym został Wiesław Nogąj). Komitet zebrał od rodziców składki, które z powodu galopującej inflacji starczyły zaledwie na inwentaryzację starego budynku i przygotowanie planów. W latach 1986-94 starania o rozbudowę czyniły kierujące szkołą Bożenna Nitka i Małgorzata Kieloch. Po wyborach w 1990 r. samorząd lokalny zaczął decydować o przychodach i wydatkach m.in. na infrastrukturę oświaty. Rozbudowa znów ruszyła. Jej orędownikami byli Wójt Gminy- absolwent naszej szkoły Tadeusz Osiński oraz przewodniczący Rady Gminy Józef Kościelniak, potem Wiesław Markowski – też byli uczniowie szkoły. Powstał sprzyjający klimat wokół przedsięwzięcia. W 1994 r. oddano stan surowy nowego budynku połączonego łącznikiem ze starą częścią szkoły. W latach 1994-97 wyremontowano stary budynek i we wrześniu 1997 r. oddano do użytku nową część szkoły. Uroczystość poświęcenia szkoły i oficjalnego oddania jej do użytku połączona z obchodami Święta Niepodległości zgromadziła wszystkich przyjaciół szkoły, orędowników jej rozbudowy, budowniczych, dawnych pracowników, przedstawicieli władz lokalnych.

W roku szkolnym 1999/2000 w związku z wprowadzeniem reformy oświaty szkoła stała się placówką sześcioklasową, a jej obwód poszerzył się o wsie Maliszew, Romanów, Parznice.

W 2002 roku nasza placówka święciła swoje 40-lecie. Ten fakt społeczność szkoły zaznaczyła poprzez szereg działań i akcji służących podnoszeniu poziomu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz promocji szkoły. 10 października 2002 odbyło się “Spotkanie po latach”, na które zaprosiliśmy nauczycieli i pracowników naszej szkoły związanych z nią od 1962 r. , przedstawicieli Kuratorium, Urzędu i Rady Gminy. 15 maja 2003 na podniosłej uroczystości z udziałem całej społeczności szkolnej nasza placówka otrzymała ufundowany przez Wójta Gminy Kowala p. Tadeusza Osińskiego sztandar. Tego dnia wzbogaciliśmy się też o drugi wielki dar -Apostolskie Błogosławieństwo Ojca Świętego Jana Pawła II przekazane nam z Rzymu za pośrednictwem naszego Absolwenta, obecnie zastępcy prezesa Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia w Warszawie – Dariusza Kowalczyka.

W roku jubileuszowym nasza placówka wzięła udział w akcji “Szkoła z klasą” organizowanej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez “Gazetę Wyborczą” i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wynikiem wytężonej pracy wszystkich nauczycieli i uczniów było zdobycie Certyfikatu “Szkoły z klasą”.

15 maja 2003 roku podczas uroczystości 40-lecia szkoły i przekazania sztandaru uczniowie zaprezentowali widowisko, w czasie którego zaprosili do szkoły wiele postaci historycznych i legendarnych związanych z „bliską sercu” Radomszczyzną”.

Jedynym „gościem” niezwiązanym – jeszcze wtedy – jakimiś więzami z naszym środowiskiem była Maria Konopnicka, która wraz z Koszałkiem Opałkiem podziwiała szkołę i udzieliła uczniom następujących rad:

„Szanuj dziecię moje w małym ziarnku – przyszłe plony
W małej kropli – przyszłe zdroje, w szelągu miliony.
Czcij ojczyznę zawsze, wszędzie, choć los na nią gromy miota.
Nie zmoże jej, gdy żyć będzie polski język, polska cnota.”

Wielu uczestników uroczystości – gości i gospodarzy – uznało fakt pojawienia się postaci wielkiej poetki w programie obchodów 40-lecia jako zapowiedź działań mających doprowadzić do nadania szkole imienia Marii Konopnickiej.

I tak było rzeczywiście.

Po konsultacjach z uczniami, nauczycielami i rodzicami wystąpiliśmy do Rady Gminy z wnioskiem o nadanie imienia szkole, gdzie między innymi znalazło się zdanie: (Maria Konopnicka) w swoim życiu kierowała się hasłem, które wybraliśmy jako motto naszej szkoły: „Sapere aude”, czyli „Miej odwagę być mądrym”.

Przez dwa lata realizowaliśmy zadania związane z przybliżeniem uczniom postaci Marii Konopnickiej. Nauczycielka plastyki namalowała dla szkoły 2 portrety poetki, górny hall nowego skrzydła ozdobiono płaskorzeźbą poetki pośród baśniowych krasnali i gąsek. Na zajęciach pozalekcyjnych dzieci wykonywały albumy poświęcone patronce, odbyły się konkursy recytacji jej utworów oraz wiedzy o życiu i twórczości. W maju 2004 uczniowie i nauczyciele odwiedzili muzeum patronki w Żarnowcu.

Wiele tygodni trwały przygotowania głównej uroczystości, która odbyła się 23 maja 2005 roku. W dzień urodzin Konopnickiej uczniowie klas VI ze swoimi nauczycielami języka polskiego, muzyki i plastyki zaprezentowali widowisko „Sercem wyśpiewane”, oparte na twórczości patronki.

Na pamiątkę tego wydarzenia ustanowiliśmy również medal „Przyjaciel Szkoły”, na którym widnieje wizerunek naszej patronki. Powołana od 2005 roku Kapituła orderu przyznaje go corocznie przyjaciołom szkoły i dobroczyńcom, szczególnie wyróżniającym się w akcjach charytatywnych na rzecz społeczności uczniowskiej.

Tradycją szkoły stało się też organizowanie w rocznicę nadania imienia placówce Święta Szkoły – imprezy gromadzącej uczniów, nauczycieli, rodziców i licznych przyjaciół . Od 2006 roku, zawsze w maju spotykamy się bowiem na Festynie Rodzinnym.

30 maja 2008 r. nasze Święto Szkoły miało szczególny charakter. W tym dniu Wójt .Gminy Kowala – p,. Sławomir Stanik dokonał uroczystego otwarcia kompleksu boisk sportowych “ORLIK 2012″, wybudowanego przy szkole- przeznaczonego dla naszych uczniów i całego środowiska. W uroczystości uczestniczyli liczni goście zaproszeni przez wójta gminy, m.in. p. Piotr Szprendałowicz – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego, Mazowieckiego. Dariusz Piątek – wicewojewoda mazowiecki, ksiądz prałat Mirosław Mikulski – kapelan polskiego sportu , przedstawiciele władz oświatowych, radni gminy Kowala, z jej przewodniczącym – p. Romanem Wasikiem, księża gminnych parafii, dyrektorzy szkół, uczniowie i rodzice naszej szkoły oraz mieszkańcy gminy Kowala.

Ceremonii otwarcia boiska towarzyszyło przecięcie wstęgi przez władze gminy i zaproszonych gości. Oficjalną część uroczystości uświetniła Radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Grandioso”, prezentując na płycie nowego boiska musztrę paradną.

W strugach deszczu rozpoczęliśmy kolejną część naszego święta – doroczny Festyn Rodzinny. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych odbyły się pokazy cyrkowe, prezentacje artystyczne uczniów naszej szkoły, pokazy strażackie, popisy taneczne, aukcje plastyczne i loterie fantowe.

Zmoknięci, zmarznięci, ale wytrwali uczestnicy festynu mogli zregenerować się, podjadając liczne smakołyki (grochówka, bigos, smalec wiejski, kiełbasa i kaszanka z grilla, przepyszne ciasta) przygotowane i sponsorowane przez rodziców naszych uczniów i przyjaciół szkoły.

Gmina Kowala

KOWALA – gmina wiejska położona w południowej części województwa mazowieckiego. Sąsiaduje z Radomiem i jest bezpośrednim zapleczem tego miasta. Obszar 74,71 km2. Ludność – 11 092 (pocz. roku 2008). Najciekawsze obiekty tego obszaru to m.in. drewniany kościół w Bardzicach, dworek w Kosowie Większym należący do rodu Niecickich, park z pomnikiem lotnika w Kowali. Na terenie gminy funkcjonuje 5 szkół podstawowych: w Mazowszanach, Kowali, Bardzicach, Młodocinie, Kończycach i gimnazjum w Parznicach; działa gminna biblioteka w Kowali oraz jej filie w Parznicach i Bardzicach. W Kowali znajduje się szkoła podstawowa, komisariat policji, a także ośrodek zdrowia. Zmotoryzowanych obsługuje stacja benzynowa w Młodocinie i kilka warsztatów samochodowych. Bazę gastronomiczną zapewniają: smażalnie ryb w Kosowie oraz bary zlokalizowane przy głównych szlakach komunikacyjnych. Funkcjonują tu 2 piekarnie i 2 zakłady masarskie, oraz 2 zakłady stolarki budowlanej. Region posiada bardzo dobre połączenia drogowe i kolejowe, a także rozbudowaną infrastrukturę techniczną (wodociąg, gazociąg, łączność telefoniczna). Gmina ma charakter typowo rolniczy. Naturalnym walorem terenu jest podziemne jezioro w miejscowości Dąbrówka Zabłotnia, zaopatrujące (poprzez wodociąg) większość mieszkańców gminy w bardzo dobrą wodę. Przewodniczącym Rady Gminy jest Roman Wasik, wójtem – Sławomir Stanik.

KOWALA-STĘPOCINA – wieś położona w odległości 10 km na południe od Radomia. Nazwa wsi pojawia się już u Długosza w XV wieku – wieś była wtedy w posiadaniu Pakosza Duszoty i Jana Pakoszka herbu Habdank. Kościół w Kowali istniał już w 1400 r. (Jan Wiśniewski – “Dekanaty radomskie”). W 1607 r. na polach parafii Kowala pod Guzowem Zygmunt III swym wojskiem dowodzonym przez hetmanów Żółkiewskiego, Chodkiewicza i Potockiego rozbił zbuntowaną szlachtę, na której czele stał Mikołaj Zebrzydowski. Smutny ten fakt zapisał się w przysłowiu: “Pod Guzowem lała się krew z ołowiem” (Wójcicki: “Przysłowia…”).

W 1863 r., podczas powstania styczniowego, pod Kowalą i między Orońskiem i Krogulczą odbyła się bitwa, po której pozostały pomniki: 2 krzyże drewniane, głaz z rosyjskim napisem, oraz groby kilku powstańców. Szkoła w Kowali powstała na początku XX wieku, w latach 1904-1916 (tak podaje M. Tarnasiewiczowa w miesięczniku “Nasze Drogi” Nr 1-2 z 1931 r.). W XX wieku wieś systematycznie się rozwijała. W 1827 r. liczyła “13 domów i 145 mieszkańców ( za – Wojewódzki Urząd Statystyczny Zeszyt 3 Radom 1994), Spis Powszechny 1988 wykazuje 938 mieszkańców, statystyka stałych lub czasowych mieszkańców na dzień 2000. 11. 12 wykazuje 608 mieszkańców Kowali, 331 Kowali Kolonii i 70 Kowalówki. We wsi znajduje się urząd gminy, poczta, ośrodek zdrowia, kościół, lecznica weterynaryjna, apteka, 5 sklepów, kiosk, zakład gastronomiczny, piekarnia, punkty zaopatrzenia w nawozy, pasze, maszyny i środki ochrony roślin, wiele zakładów usługowych, remiza strażacka, biblioteka publiczna, stadion sportowy. Wieś posiada park i mały rynek z Pomnikiem Lotników – Żwirki i Wigury.

 

Obwód Szkoły

OBWÓD SZKOŁY W MAZOWSZANACH – do roku 1998 obejmował wsie: Mazowszany, Trablice, Kotarwice, Hutę Mazowszańską. W związku z powstaniem gimnazjum w Parznicach uchwałą Rady Gminy zmieniono obwód szkół w Gminie Kowala i dołączono do obwodu PSP w Mazowszanach wsie Romanów i część Maliszowa. Mimo przyłączenia Parznic do obwodu szkoły w Kowali większość dzieci z tego terenu uczęszcza do szkoły w Mazowszanach.