Tradycje

Październik 25th, 2007 Brak komentarzy

HYMN

Liter masz w swej nazwie sześć
I jak klucz otwierasz świata drzwi
Szkoło tyś najlepsza treść
Naszych młodych lat i dni

Uczysz kochać dom i kraj
Mówisz, jak należy mądrze żyć
Naszej myśli światło daj
Drogi jutra prostuj dziś

Gdy upłynie wiele lat
Gdzieś znajdziemy miejsce swe i dom
Mazowszański jasny gmach
Wspomnim z rozczulenia łzą.

SZTANDAR

MISJA

 • W naszej szkole uczeń ma możliwość wszechstronnego rozwoju na miarę swoich możliwości z uwzględnieniem szczególnych predyspozycji.
 • Uczymy tego co mądre, piękne i pożyteczne. Stawiamy wymagania, ale także potrafimy docenić pracę i zaangażowanie dziecka.
 • Wychowujemy w duchu wartości, które są niezaprzeczalne, ponadczasowe i uniwersalne.
 • Pragniemy uwrażliwić dziecko na rolę świata. Zadbać o to, aby w przyszłości potrafiło świadomie i odpowiedzialnie czerpać ze źródeł tradycji, kultury, sztuki i nauki.
 • Staramy się zaszczepić w uczniach szacunek wobec przeszłości, poczucie jedności z naturą i pokorę wobec wiedzy.
 • Nasza szkoła jest bezpieczna i przyjazna uczniom. Jesteśmy otwarci na konstruktywne propozycje rodziców. Staramy się spełniać pokładane w szkole oczekiwania wszystkich jej klientów.
 • Naszym pedagogicznym oddziaływaniem przyświeca maksyma: „Miej odwagę być mądrym” /Sapere aude/.

WIZJA

 • Jesteśmy szkołą silnie wrośniętą w środowisko lokalne otwartą na jego potrzeby i oczekiwania.
 • Pielęgnujemy dobre tradycje, kształcimy poprzez uczestnictwo w kulturze.
 • Uczymy i wychowujemy poprzez praktyczne działanie, aktywność w klasie, szkole, środowisku.
 • Jesteśmy szkoła innowacyjną, ukierunkowana na sukces ucznia, realizację jego talentów i zainteresowań.
 • Nasz absolwent jest osobą twórczą, przygotowaną do przejścia przez kolejne szczeble edukacji; posiada umiejętności komunikowania się, współpracy, rozwiązywania ‚problemów, doskonalenie się, rozsądnego i pożytecznego spędzenia czasu wolnego.
 • Dzięki nowoczesnej bazie dydaktycznej oraz warsztatowi pracy nauczyciela i ucznia, funkcjonującej w szkole sieci komputerowej, – pełno wymiarowej sali gimnastycznej uczniowie mają możliwość wszechstronnego rozwoju, chętnie przychodzą i z przyjemnością pozostają w szkole.
 • Jesteśmy jedna wielką rodziną wrażliwą na potrzeby swoich członków, razem uczymy się współodpowiedzialności, współdziałania i współpracy.

TRADYCJE

Czyli imprezy, wydarzenia, które weszły na stale do kalendarza szkolnego, powtarzane od wielu lat, udoskonalane. Są to:

 • Ślubowanie klas pierwszych, odbywające się przeważnie w październiku z licznym udziałem rodziców, często mediów.
 • Dzień Chłopaka (zwykle dyskoteka)
 • Dzień Edukacji Narodowej obchodzony nie tylko w formie „akademijnej”, ale również na wesoło, gdyż uczniowie stają się na ten dzień nauczycielami i odwrotnie.
 • Święto Niepodległości w formie poranków przy muzyce, ognisk, konkursów, gier dramatycznych, konkursu pieśni legionowej
 • Andrzejkowy wieczór wróżb, szaleństw i zabawy
 • Wigilijne spotkania – klasowe, szkolne i spotkania opłatkowe wszystkich pracowników szkoły (bardzo uroczyste i bogate).
 • Jasełka – w szkole, kościele
 • Pasowanie na czytelnika – uroczyste wprowadzenie uczniów klas pierwszych w poczet czytelników. Spotkanie w bibliotece, poznanie jej pracy, konkursy, inscenizacje literackie, wręczenie dyplomów czytelnika lub legitymacji i uroczyste ślubowanie.
 • Choinka noworoczna
 • Walentynki – wszyscy przesyłają sobie miłosne listy specjalną walentynkową pocztą szkolną.
 • Spotkanie wielkanocne – klasowe i szkolne,
 • Rocznicę Konstytucji 3 Maja czcimy zwykle w szkole przedstawiając niektóre fakty z historii Polski w formie żywych obrazów, czasem są też konkursy i śpiewy przy ognisku.
 • Dzień Matki – to zwykle spotkanie klasowe z Matkami, [niektóre klasy organizują wtedy spotkanie tzw. rodzinne – z Mamami, Ojcami, Babciami, Dziadkami, Rodzeństwem, wtedy jest naprawdę gwarnie i wesoło].
 • Dzień Babci i Dziadka organizują przeważnie klasy młodsze, jest to zwykle spotkanie pokoleń przy herbacie i ciasteczkach połączone z popisami i występami najmłodszych, a od dwóch lat również chór szkolny zaprasza seniorów do wspólnej zabawy. „Szlagiery” typu: „Szła dzieweczka do laseczka…”, czy „Góralu czy ci nie żal” łączą autentycznie wszystkie pokolenia i śpiewane są równie chętnie przez dziadków, rodziców jak i najmłodszych – uczniów.
 • Dzień Dziecka często łączony jest w naszej szkole z Dniem Sportu. Rozgrywamy mecze piłki nożnej reprezentacja: rodziców, radnych i nauczycieli kontra drużyna uczniów. Nie zawsze wygrywają dorośli!
 • Rajdy
 • Zielone Szkoły – odbywają się corocznie od ośmiu lat. W ostatnich latach organizowane są dwie Zielone Szkoły – jedna dla klas I-III, druga dla IV-VI.
 • Pożegnanie absolwentów – zwykle bardzo uroczyste z udziałem rodziców, z poczęstunkiem
 • Sprzątanie Świata – akcja ekologiczna organizowana we wrześniu,
 • Konkursy czytelnicze (szkolne) co roku mają inną tematykę, zawsze mają na celu propagowanie dobrej książki i polepszenie stanu czytelnictwa
 • Konkursy na recenzję książki
 • Konkursy „Ortograficzna Corrida” dla uczniów klas II-III i IV-VI zachęcająca do walki z bykiem ortograficznym, a od obecnego roku również Gminny Konkurs Ortograficzny, organizowany w naszej szkole.
 • Festyn Rodzinny – organizowany od 2006 roku pod koniec maja, około 23 V (dzień urodzin patronki szkoły – Marii Konopnickiej). Przygotowywany przez uczniów, nauczycieli i rodziców, z udziałem sponsorów, przyjaciół szkoły i całego środowiska.
 • Przyjaciel Szkoły – medal ustanowiony z okazji nadania szkole imienia, przyznawany corocznie ludziom szczególnie zasłużonym w działalności na rzecz szkoły.
 • PRYMUS – tytuł przyznawany uczniowi, który w ciągu roku II etapu nauki (klasy IV-VI) osiągnął najwyższą średnią ocen.
 • Gminne konkursy: matematyczne, ortograficzne

About the author