Wydawnictwa

Październik 25th, 2007 Brak komentarzy

Zaczątki działalności wydawniczej w szkole sięgają początku lat 90-tych, kiedy to grupka uczniów wyszła z propozycją wydawania gazetki uczniowskiej „Uczniowskie Ucho”, poruszającej problemy związane zżyciem szkoły i środowiska. Z uwagi na bardzo wówczas skromne środki techniczne gazetka była przepisywana na maszynie do pisania i ozdabiana ręcznie wykonanymi rysunkami. Rozwój techniki sprawił, że od 1999 r. zaczęliśmy korzystać z możliwości, jakie daje komputer. Wówczas to, obok gazetki uczniowskiej zaczęły się pojawiać inne publikacje:

„PULS” – Czasopismo Nauczycieli i Samorządowców Gminy Kowala

W 2000 roku narodził się w naszej szkole pomysł wydawania pisma o szerszym niż szkolny zasięgu. Marzyliśmy o gazecie gminnej, redagowanej przez nauczycieli i samorządowców, otwartej dla całego środowiska. W naszej gminnej wspólnocie, w placówkach oświatowych na terenie gminy dzieje się bardzo 3/2004 dużo, o wielu ciekawych, godnych naśladowania inicjatywach i wydarzeniach dowiadujemy się przypadkiem lub wie o nich tylko wąski krąg osób. Chcieliśmy więc stworzyć forum wymiany doświadczeń, gdzie będą się wypowiadać, promować swoje osiągnięcia, wskazywać problemy do rozwiązania, wszyscy obywatele naszej „małej ojczyzny”. Władze gminy, pracownicy szkół i instytucji kulturalnych byli przyjaźni tej inicjatywie. Uzyskawszy akceptację wójta gminy – Tadeusza Osińskiego i wsparcie finansowe budżetu gminy przystąpiliśmy do realizacji projektu. Dnia 4.01.2001r r odbyło się zebranie założycielskie czasopisma samorządowo-nauczycielskiego „Puls”. W skład zespołu redakcyjnego weszli: Barbara Markowska-(PSP Mazowszany) redaktor naczelny, Irena Falkiewicz (PSP Mazowszany)- redaktor techniczny, Joanna Kutkowska (PSP Kowala) -sekretarz redakcji oraz redaktorzy działów: Łucja Byzdra (PSP Kowala), Danuta Bazydło (PSP Bardzice), Bożena Nitka GP Parznice), Małgorzata Piszczek (Publiczne Przedszkole w Kowali), Ida Rogowska (PSP Młodocin Mniejszy), Bożena Siek (PSP Kończyce). Wszyscy pracujemy społecznie, redaktorzy zbierają materiały a następnie w czasie spotkań w bibliotece szkolnej w PSP w Mazowszanach przeglądają je, segregują i przygotowują do druku. Nad ostatecznym kształtem pisma czuwa trzon redakcji – Barbara Markowska, Irena Falkiewicz i Joanna Kutkowska. W lutym 2005 wyszedł już 20 numer „Pulsu”. Posiada stałą szatę graficzną i swoje stałe działy, takie jak:

 • „Głos Samorządu” – informujący o działaniach samorządu na terenie gminy
 • „Nowe w szkole”- zawierający publikacje dotyczące reformy oświaty
 • „Z naszych doświadczeń”- forum wymiany myśli i doświadczeń dotyczących pracy pedagogicznej
 • „Nie święci garnki lepią”- zawierający propozycje ciekawych imprez projektów, konspektów, rozwiązań metodycznych
 • „My tam byliśmy”- przedstawiający opisy wycieczek i Zielonych Szkół organizowanych w szkołach naszej gminy
 • „Młodzi piszą” – publikujący twórczość naszych uczniów
 • „Aktualności” – zawierający krótkie informacje na temat wydarzeń szkolnych i gminnych

GAZETKA UCZNIOWSKA „SZKOLNIAK”

Po raz pierwszy zaczęto w naszej szkole wydawać gazetkę w 1989 r. Nosiła ona wtedy tytuł „UCZNIOWSKIE UCHO”. Uczniowie redagujący ją koncentrowali swoją uwagę na problemach związanych z życiem szkoły i środowiska. Opiekunem ówczesnej gazetki była pani Barbara Markowska -nauczyciel języka polskiego, naczelnym redaktorem – uczennica Marlena Trelka.

Od 1997 r. gazetka uczniowska w zmienionej szacie graficznej i tematyce pojawiła się znowu. Ponieważ opiekunem została nauczycielka religii – pani Danuta Maciąg, wiele tematów, informacji, artykułów dotyczyło nie tylko życia szkolnego, ale również poruszało sprawy związane z wiarą chrześcijańską oraz życiem parafii naszego regionu. W roku szkolnym 1999/2000 uczniowie klas VIII i ich wychowawcy wyszli z inicjatywą wydawania „SZKOLNI AK A” (taki tytuł nadali czasopismu) właśnie przez nich. Każda klasa VIII wydawała swoje numery przez pół roku. Ten eksperyment miał swoje zalety, gdyż poszczególne numery czasopisma, ich tematyka, sposób podejmowania tematów, a nawet tytuły były charakterystyczne dla poszczególnych klas, np. gazetka przygotowywana przez klasę VIII B nosiła tytuł: „Co KOT NAPŁAKAŁ”. Opiekunami gazetki byli wówczas: pan Marek Żdżalik oraz pani Maria Świtka. Wiatach 1999/2001 opiekę nad „Szkolniakiem” przejęły: pani Irena Falkiewicz i pani Barbara Markowska. W roku szkolnym 2002/2003 gazetką opiekowała się p. Agata Marszał, a od roku szk. 2003/2004 p. Elżbieta Sala-Podsiadły, zaś redakcją techniczną zajmowała się p. Irena Falkiewicz. W roku szkolnym 2011/12 opiekunem gazetki jest p. Marta Zaniat. Tematyka poruszana w czasopiśmie to – sprawozdania z imprez, uroczystości szkolnych, wydarzenia kulturalne regionu, ważne sprawy z życia nastolatków, porady,przepisy kulinarne, próbki poetyckie naszych uczniów, czy nagradzane w konkursach prace literackie itp.

ENCYKLOPEDIA SZKOŁY

„Ocalić od zapomnienia ….” Te słowa z „Pieśni IV” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego uczyniliśmy myślą przewodnią naszej „cząstki pracy wykonanej” „Encyklopedii Publicznej Szkoły Podstawowej w Mazowszanach”. Myśl stworzenia czegoś w rodzaju encyklopedii czy monografii szkoły powstała już kilka lat temu, czyniliśmy nawet pewne przygotowania, dopiero jednak impuls w postaci konkursu na „Encyklopedię Szkoły”, zorganizowanego przez redakcję PWN w 2000 r. zmobilizował nas do działania.

Na ostateczny kształt naszej encyklopedii miały wpływ dwa czynniki. W czasie prac przygotowawczych do niej zmarł nasz Kolega i Nauczyciel, Jan Czapczyński – skarbnica wiedzy o historii szkoły i regionu. Dobrze, że mieliśmy choć trochę notatek z wcześniejszych Jego rozmów i spotkań
z dziećmi oraz nauczycielami…..Ten fakt uświadomił nam smutną prawdę, że sprawy, dokonania, klimaty nie uchwycone w czas, nie udokumentowane, nie zapisane ulatują z pamięci, giną w mroku. W trakcie pracy nad książką zespół redakcyjny – początkowo niewielki, bo liczący 9 uczniów z klas III, V, VI oraz 2 opiekunów (p. Barbara Markowska i p. Irena Falkiewicz) rozrastał się, naszymi działaniami zainteresowali się nowi uczniowie, nauczyciele, rodzice i rodziny uczniów i nauczycieli, przyjaciele szkoły. Praca nad „Encyklopedia Szkoły” zintegrowała środowisko, zapaliła do działania, zmobilizowała do szperania po archiwach, wzmogła zainteresowanie „małą ojczyzną”, często rozbudzała poczucie dumy.

Nasza „Encyklopedia Szkoły” liczy 30 następujących haseł: Absolwenci, Baza Szkoły, Biblioteka Szkolna, Czapczyński Jan, Dyrektorzy i Zastępcy, Gazetka Uczniowska, Historia, Kieloch Małgorzata, Komputeryzacja, Kotłarz Roman, Kurkiewicz Jan, Kowala -Stępocina – gmina, Kowala Stępocina-gmina, Legendy, Markowska Barbara, „Mazowianie”, Mazowszany, Nauczyciele PSP w Mazowszanach, Nowak Krystyna, Obwód Szkoły, Opiekuńcza Działalność Szkoły, Osiągnięcia, Rada Rodziców, Sasal Krystyna, Szkolny Klub Sportowy, Tradycje, Uczniowie, Zajęcia Pozalekcyjne, Zielone Szkoły.

Wydawnictwa „OKAZJONALNE”

Oprócz omówionych wcześniej form działalności wydawniczej publikujemy również okazjonalne biuletyny, foldery, informatory związane z kalendarzem imprez i wydarzeń szkolnych oraz liczne albumy przygotowywane i redagowane wspólnie z uczniami na liczne konkursy i turnieje szkolne czy międzyszkolne. Należą do nich między innymi:

 • Folder wydany z okazji 40-lecia Publicznej Szkoły Podstawowe} w Mazowszanach, przedstawiający jej historię i teraźniejszość .
 • „Zakwitło MAKAMI” – Biuletyn recenzji książek wyróżnionych w konkursie MAK w Latach 1998-2004.
 • „Dlaczego Mazowszany, dlaczego Parznice, dlaczego Kotarwice…?” -Dziecięce legendy o powstaniu rodzimych miejscowości.
 • „40 lat PSP w Mazowszanach” – wydany na CD-ROM okazjonalny informator multimedialny

Realizując jedno z sześciu zadań „Szkoły z klasą” – „Nasza mała i wielka ojczyzna” nasza szkoła wzbogaciła się o wiele albumów opracowanych przez uczniów , ich rodziców i nauczycieli, a opublikowanych w szkolnej bibliotece. Należą do nich: „Idzie wieczór. Zbiorek pieśni ludowych naszego regionu”, „Moja miejscowość”, „Ja w Europie …?”, ” Tam skarb Twój, gdzie serce Twoje”, ” Wesele, wesele, po weselu smutek …- śpiewnik podradomskiej babuni”.

Od dwóch lat bierzemy udział i odnosimy sukcesy w Gminnym Turnieju Regionalnym, na którym nasi uczniowie, obok występów muzyczno-teatralnych prezentowali wydane wspólnym wysiłkiem uczniów, rodziców i nauczycieli albumy: „Historia mojej rodziny na tle historii regionu i ojczyzny”, „Historia kościoła w Bardzicach”, „Wszystkie drogi prowadzą do …”, „Radomskim traktem … czyli o najciekawszych zabytkach miasta”, „Powstanie styczniowe na Ziemi Radomskiej”, „Znani i nieznani Ziemi Radomskiej”, „Mazowszany – historia i dzień dzisiejszy”

About the author