Samorząd Uczniowski

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole w roku szkolnym 2018/19 są panie: Marta Zaniat, Izabela Tracz, Milena Bilska – Tęcza.

Plan Pracy SU 2018-2019

Samorząd Uczniowski:

Klaudia Malinowska – przewodnicząca

Maja Przedwój – Panek – zastępca przewodniczącej

Zuzanna Bobrowska – skarbnik/sekretarz

 Plan pracy SU