Matematyka nie tylko dla orłów

Przykładowe zadania Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego:

etap szkolny

etap rejonowy

etap wojewódzki