Przyjaciel Szkoły

Listopad 9th, 2007 Brak komentarzy

Medal ustanowiony z okazji nadania szkole imienia, przyznawany corocznie ludziom szczególnie zasłużonym w działalności na rzecz szkoły.

 • Pani Wioletta Haręza – za inicjowanie i współorganizowanie przedsięwzięć, służących dobru wychowanków i społeczności szkolnej (2016).
 • Pani Elżbieta Wójcicka – za działania służące dobru wychowanków, znajdujących się w szczególnej potrzebie oraz bezinteresowną pomoc i życzliwość okazywaną naszej placówce w  realizacji ważnych przedsięwzięć dydaktyczno-wychowawczych (2016).
 • Pan mgr inż. Tadeusz Osiński – Wójt Gminy Kowala – za stałą opiekę nad placówką owocującą m.in. rozbudową szkoły i ufundowaniem szkole sztandaru
 • Pan Jarosław Sasal – Przewodniczący Rady Rodziców – za inicjowanie przedsięwzięć służących dobru PSP im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach, a w szczególności za tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły, klimatu sprzyjającego rozwojowi placówki oraz pozyskiwanie sponsorów
 • Pan Józef Kościelniak – za bezinteresowną pomoc i życzliwość okazywaną naszej placówce w realizacji ważnych przedsięwzięć oraz sponsorowanie wielu imprez i uroczystości szkolnych
 • Pani Beata Chełmińska – członek Prezydium Rady Rodziców – za sponsorowanie imprez i uroczystości szkolnych, dofinansowywanie wycieczek klasowych, aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, życzliwość i otwartość na sprawy szkoły
 • Pani Maria Kicior – za bezinteresowną pomoc i życzliwość okazywaną placówce w realizacji ważnych przedsięwzięć
 • Państwo Bożena i Tomasz Świtkowie – za sponsorowanie wielu imprez i uroczystości szkolnych, inicjowanie przedsięwzięć służących dobru szkoły oraz bezinteresowną pomoc i życzliwość okazywaną placówce w realizacji ważnych przedsięwzięć
 • Pan Krzysztof Żardecki – za bezinteresowną pomoc i życzliwość okazywaną placówce w realizacji ważnych przedsięwzięć
 • Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, reprezentowane przez Pana Zbigniewa Latka – za finansowe wspieranie różnych imprez szkolnych, Zielonych Szkół, festynów rodzinnych i wycieczek
 • Pan Jerzy Jarczyński – za wyświadczane szkole dobrodziejstwa, a w szczególności za sponsorowanie imprez integracyjnych, promocję szkoły w środowisku oraz opiekę weterynaryjną.
 • Państwo Edyta i Mariusz Krok – za sponsorowanie imprez i uroczystości szkolnych, aktywne uczestnictwo w realizacji ważnych przedsięwzięć służących dobru placówki.
 • Państwo Maria i Maciej Makowscy – za działanie służące dobru wychowanków, znajdujących się w szczególnej potrzebie oraz bezinteresowną pomoc i życzliwość okazywana naszej placówce w realizacji ważnych przedsięwzięć.
 • Państwo Anna i Paweł Michalczewscy – za bezinteresowną pomoc i życzliwośćokazywaną naszej placówce w realizacji ważnych przedsięwzięć, działania służące dobru wychowanków, znajdujących się w szczególnej potrzebie.
 • Pan Zenon Słomka – za bezinteresowną pomoc w pozyskiwaniu sprzętu informatycznego dla naszej placówki.
 • Państwo Monika i Norbert Jasińscy – za sponsorowanie imprez i uroczystości szkolnych, aktywne uczestnictwo w realizacji ważnych przedsięwzięć służących dobru placówki (2011).
 • Pan Sławomir Stanik – Wójt Gminy Kowala – za stałą opiekę nad placówką, owocującą powstaniem kompleksu sportowego „ORLIK 2012” oraz życzliwe  i systematyczne wspieranie działań edukacyjno-wychowawczych, służących jej rozwojowi (2013).
 • Pani Małgorzata Kieloch – dyrektor szkoły w latach 1986-2007 – za 21-letnie kierowanie placówką w trudnych czasach zmieniającej się Polski, uwieńczone rozbudową i modernizacją szkoły, za tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi społeczności szkolnej (2013).
 • Pani Barbara Markowska  – za ogromny wysiłek włożony w utrwalenie historii szkoły, zdarzeń, ludzi ją tworzących w monografii „50 lat PSP im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach” (2013).

About the author