ePUAP

tel. 48 377 32 33    


  • DSC_0667

Aktualności

Szanowni Państwo!

Uczniowie klas I – III szkół podstawowych w województwie mazowieckim przechodzą na naukę hybrydową, tzn. naprzemienną. Tryb hybrydowy polega na mieszanej nauce w systemie zdalnym i stacjonarnym dla określonej grupy uczniów. Nowe zasady funkcjonowania szkoły wchodzą w życie od poniedziałku 15 marca i będą obowiązywały do 28 marca br. Nauka dla dzieci w oddziale przedszkolnym i klasach 4-8 pozostaje bez zmian. 

            Ustala się następujący harmonogram nauki hybrydowej:

  1. 15- 19 marca 2021 r. klasy:

–   Ib, IIa i IIIb pracują w trybie stacjonarnym;

–  Ia, IIb i IIIa pracują zdalnie.

  1. 22- 26 marca 2021 r. klasy:
    –  Ia, IIb i IIIa pracują w trybie stacjonarnym;

–  Ib, IIa i IIIb pracują zdalnie.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CIVID-19 wprowadzam w  Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach
w dniach od 15 – 28 marca nauczanie hybrydowe. Realizacja zadań szkoły odbywać się będzie zgodnie z Procedurą nauki w klasach 1-3 w systemie hybrydowym, stanowiącą załącznik do niniejszej wiadomości.

Informuję również, że w w/w dniach będzie możliwość korzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w  świetlicy szkolnej, która będzie czynna w godzinach
od 6.40 do 16.30.

Procedura nauki w kl. 1-3 w systemie hybrydowym

Z poważaniem

Małgorzata Trelka – dyrektor PSP w Mazowszanach