tel. 48 377 32 33


Nauczyciele naszej szkoły

Lista nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach w roku szkolnym 2019/2020

Oddziały przedszkolne

Katarzyna Tkaczyk

Ewelina Wakuła

 

Edukacja wczesnoszkolna

Dorota Kowalczyk

Katarzyna Jarczyńska- Wasiel

Sylwia Nadgrodkiewicz / Katarzyna Marzec

Małgorzata Stajniak

Marzena Rutkowska

Beata Figarska

Paulina Jastrzębska

Elżbieta Wójcicka

 

Język polski

Agnieszka Czerwińska

Aneta Urbańska

Elżbieta Sala- Podsiadły

Marta Nogaj-Farbiś

 

Język angielski

Marzena Faryna

Magdalena Gębska

Izabela Tracz

Elżbieta Sala- Podsiadły

 

Język niemiecki

Edyta Suwała

 

Historia

Marta Karasińska- Zawisza

 

Religia

Mirosława Kaplińska

ks. Jarosław Nakielski

ks. Marcin Piwowarczyk

 

Matematyka

Dominika Koźmińska

Marta Zaniat

Jolanta Sieroń

 

Przyroda/Biologia

Teresa Leśniewska

 

Fizyka

Justyna Jagiełło

 

Chemia

Bożena Anna Pietras

Jolanta Sieroń

 

Geografia

Ewa Marczewska

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Mateusz Gromski

 

Bibliotekarz

Irena Falkiewicz

 

Wychowanie fizyczne

Sylwester Kuliński

Marek Żdżalik

Mateusz Gromski

 

Informatyka

Marta Zaniat

Dominika Koźmińska

Bożena Anna Pietras

 

Technika/Plastyka/Muzyka

Bożena Anna Pietras

Ewa Banaszczyk

Izabela Tracz

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Piotr Różański

 

Doradztwo zawodowe

E. Tyczyńska- Zygarek

 

Świetlica szkolna

Paulina Jastrzębska

Katarzyna Orłowska

 

Specjaliści szkolni

pedagog Natalia Rogala

psycholog  Joanna Sodel

logopedzi: Joanna Sodel, Marzena Rutkowska

nauczyciel wspomagający Magdalena Śledź