ePUAP

tel. 48 377 32 33    


Wolontariat

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

Postanowienia ogólne

Wolontariat– to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.

Wolontariusz– osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Szkolne Koło Wolontariatu skierowane jest do ludzi młodych, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Cele i założenia

 • Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska.
 • Zapoznawanie z ideą
 • Przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy
 • Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań
 • Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych
 • Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży.
 • Uwrażliwianie na pomoc drugiemu człowiekowi.

Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć.
 2. Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 3. Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 4. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega
 5. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

Struktura Szkolnego Koła Wolontariatu

 1. Na czele Szkolnego Koła Wolontariatu w roku szkolnym 2023/2024 stoją opiekunowie: K. Orłowska, B. A. Pietras, S. Więcaszek, M. Faryna, E. Sala – Podsiadły, A. Tomasik.
 2. Spotkania opiekunów z wolontariuszami odbywają się w zależności od potrzeb.

Każdy uczeń PSP im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach może zostać wolontariuszem.

 1. Wolontariusz niesie pomoc innym bezinteresownie i bezpłatnie. Formą nagrody za wywiązywanie się z przydzielonych zadań w ciągu całego roku szkolnego, mogą być:
 • pochwała ustna na forum klasy/szkoły
 • dyplom
 • punkty dodatnie (przyznawane raz w semestrze za aktywną działalność w wolontariacie).
 1. Wolontariusz jest słowny i wywiązuje się ze swoich obowiązków.
 2. Członek Wolontariatu stara się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.
 3. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za uzyskanie 10 ujemnych punktów.
 4. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.
 5. Wolontariusz na bieżąco zapisuje w dzienniczku wykonane działanie lub przeprowadzoną akcję, które podpisuje opiekun.
 6. Opiekunowie podczas wpisania punktów dodatnich, będzie uwzględniać zaangażowanie wolontariuszy.
 7. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie nawzajem.
 8. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 9. Wolontariusz podejmuje pracę w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy
  w domu.
 10. Niepełnoletni członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców/opiekunów na działanie w wolontariacie.

Działania Szkolnego Koła Wolontariatu

ZADANIA TERMIN REALIZACJI OPIEKUNOWIE
 

1.     Planowanie całorocznej pracy. Wspólne przyjęcie planu działania.

a.  Opracowanie Planu pracy wolontariatu.

b.  opracowanie sprawozdania z I semestru

c.  opracowanie sprawozdania z II semestru

2.     Zapoznanie wolontariuszy z programem pracy wolontariatu na rok szkolny 2023/2024.

3.     Sprzedaż cegiełek

Wrzesień Wszyscy opiekunowie

B.A. Pietras,

K. Orłowska Anna Tomasik Sabina Więcaszek

E. Sala – Podsiadły

M. Faryna

wszyscy opiekunowie

 

 

K. Orłowska, B.A. Pietras

4.  Słodki Dzień Chłopaka – sprzedaż słodyczy. K. Orłowska,

B.A. Pietras,

S. Więcaszek Anna Tomasik

 

1.     Odrabianie lekcji z uczniami mającymi trudności w nauce (świetlica szkolna).

2.     Udział w „Wkręć się w pomaganie”, polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek, by wspierać rehabilitację niepełnosprawnych dzieci.

3.     Czytanie bajek przedszkolakom/ pierwszoklasistom.

 

 

 

 

CAŁY ROK SZKOLNY

 

K. Orłowska (świetlica)

 

M. Faryna

 

 

 

S. Więcaszek/

E. Sala – Podsiadły (klasa 7b)

4.  Zbiórka baterii- udział w akcji

„Zbieram to w szkole”.

 

K. Orłowska, B.A. Pietras

5.     Zbiórka kluczy.

6.     ,,Adopcja serca” – udział w akcji misyjnej.

7.     Opieka nad gablotą SKW.

Wszyscy opiekunowie
 

1.     4 PAŹDZIERNIKA – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ

ZWIERZĄT. Zbieranie karmy, koców, misek dla zwierząt znajdujących się w schronisku. Konkurs fotograficzny ,,Zdjęcie z moim PUPILEM”.

2.     Akcja ,,Zapal znicz” – odwiedzenie grobów.

 

 

PAŹDZIERNIK

 

K. Orłowska,

B.A. Pietras,

T. Leśniewska

 

 

 

 

 

Wszyscy opiekunowie

 

1.     Góra Grosza – rozpoczęcie akcji.

2.     Andrzejkowy kiermasz słodkości. Andrzejkowe wróżby (klasy 0-III).

3.  Zbiórka gier dla dzieci przebywających w szpitalu/ hospicjum.

 

LISTOPAD

 

Anna Tomasik

K. Orłowska,

B.A. Pietras,

S. Więcaszek

4. Dzień Życzliwości – przekaz mojego uśmiechu, radości, dobroci wobec innych.
 

1.  Mikołajkowy kiermasz słodyczy.

 

GRUDZIEŃ

 

K. Orłowska,

B.A. Pietras,

S. Więcaszek Anna Tomasik

2.  Stroik bożonarodzeniowy. E. Sala – Podsiadły

/Anna Tomasik

3. Akcja na rzecz Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu.  

M. Faryna

 

1.  Pomagamy ptakom przetrwać zimę

(wykonanie karmnika, zbiórka karmy dla ptaków).

2. Zbiórka skarpet dla osób bezdomnych.

S. Więcaszek
STYCZEŃ/LUTY
B.A. Pietras,

K. Orłowska,

S. Więcaszek

1. Słodki Dzień Kobiet – sprzedaż słodyczy. S. Więcaszek, B.A.
MARZEC Pietras, K. Orłowska,
Anna Tomasik
2. Kiermasz stroików wielkanocnych. E. Sala – Podsiadły/
M. Faryna/ Anna Tomasik
 

1. Przygotowanie urodzinowego prezentu

dla naszego ucznia z niepełnosprawnością.

 

KWIECIEŃ

 

K. Orłowska,

B.A. Pietras,

S. Więcaszek

2.     Dzień Ziemi (sprzątanie terenu wokół szkoły).

3.     Dzień Autyzmu

Wszyscy opiekunowie

E. Sala – Podsiadły

 

1.     Dzień Otwarty Szkoły- pomoc wolontariuszy.

2.     Dzień Dziecka – pomoc wolontariuszy.

3.     Książka sensoryczna

 

MAJ/CZERWIEC

 

Wszyscy opiekunowie

 

 

E. Sala – Podsiadły,

B.A. Pietras,

K. Orłowska Anna Tomasik

 W CZASIE PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU MOGĄ ZOSTAĆ DOPISANE KOLEJNE AKCJE NA RZECZ WOLONTARIATU.

 

GABLOTA

Miesiąc Osoby odpowiedzialne
Wrzesień B.A. Pietras, K. Orłowska, S. Więcaszek
Październik B.A. Pietras, K. Orłowska, S. Więcaszek
Listopad E. Sala – Podsiadły
Grudzień M. Faryna
Styczeń E. Sala – Podsiadły
Luty E. Sala – Podsiadły
Marzec A. Tomasik
Kwiecień A. Tomasik, M. Faryna
Maj B.A. Pietras, K. Orłowska
Czerwiec E. Sala – Podsiadły

LISTA WOLONTARIUSZY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Klasa 6b

1. Alicja Szymczyk

2. Julia Kacprzak

3. Maja Tarabasz

4. Klaudia Fryszkowska

5. Amelia Sasin

6. Weronika Kołsud

7. Antonina Chodelska

8. Patrycja Łukomska

9. Ewelina Piotrkowska

10. Julia Makowiecka

Klasa 7a

1. Kalina Dusza

2. Aleksandra Babula

3. Adam Maciąg

4. Filip Chrząszcz

5. Alicja Marczewska

6. Amelia Czerwińska

7. Oliwia Jakubiak

8. Jakub Korycki

9. Iga Kamińska

10. Filip Przedwój

11. Maja Chruślak

12. Igor Szot

13. Maja Pyrka

14. Maria Błasińska

15. Maria Brzozowska

Klasa 7b

1. Patrycja Bobrowska

2. Julia Kępka

3. Natalia Stępień

4. Ewa Olszewska

5. Amelia Jamka

6. Natalia Stanisławek

7. Maja Ratyńska

8. Krzysztof Dobrzański

Klasa 8b

1. Aleksandra Nędzi

2. Natalia Kaczor

3. Zuzia Tuzimek

4. Julia Witczak

Klasa 8a

1. Hanna Łoboda

2. Oliwia Mendrek

3. Natalia Pilarska

4. Katarzyna Papuć

5. Kamila Nachyła