ePUAP

tel. 48 377 32 33    


Wolontariat

PROGRAM PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

     Jan Paweł II

Postanowienia ogólne

Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych,

Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Szkolne koło wolontariatu skierowane jest do ludzi młodych, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Cele i założenia

 • Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska.
 • Zapoznawanie z ideą wolontariatu
 • Przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza.
 • Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych.
 • Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
 • Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży.
 • Odwaga, empatia, kultura osobista.

Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 2. Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 3. Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 4. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich.
 5. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

Struktura szkolnego koła wolontariatu

 1. Na czele Szkolnego Koła Wolontariatu w roku szkolnym 2021/2022 stoją opiekunowie:
  P. Pyzara, E. Wakuła, M. Kosińska, J. Chodor
 2. Spotkania opiekunów z wolontariuszami odbywają się w zależności od potrzeb

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu

 1. Każdy uczeń  PSP im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach może zostać wolontariuszem.
 2. Wolontariusz niesie pomoc innym bezinteresownie i bezpłatnie. Formą nagrody za wywiązywanie się z przydzielonych zadań w ciągu całego roku szkolnego, mogą być:
 • pochwała ustna na forum klasy/szkoły
 • dyplom
 • punkty dodatnie.
 1. Wolontariusz wykonuje swoją pracę rzetelnie i uczciwie.
 2. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.
 3. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie nawzajem.
 4. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 5. Wolontariusz podejmuje pracę w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy
  w domu.
 6. Niepełnoletni członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców/opiekunów na działanie w wolontariacie.

Program pracy szkolnego koła wolontariatu

Przydział Czynności

Lista wolontariuszy w roku szkolnym 2021/2022

 


30 września – Dzień Chłopaka to święto, które na stałe zagościło w kalendarzu naszych imprez szkolnych. Ciekawość, zniecierpliwienie, długie oczekiwanie – takie przeżycia towarzyszyły wszystkim chłopakom w ten szczególny dla nich dzień. Dziewczęta ze Szkolnego Koła Wolontariatu stanęły na wysokości zadania i obdarowały słodkimi upominkami męską część Grona Pedagogicznego oraz Pracowników naszej szkoły.


Jak co roku w październiku obchodzimy Dzień Nauczyciela. Wolontariusze chcąc wyrazić wdzięczność nauczycielom za trud włożony w edukacje i wychowanie przygotowali niespodziankę. W tym szczególnym dniu wręczyli wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły słodkie upominki, które wywołały uśmiech na twarzach.