tel. 48 377 32 33


Ubezpieczenie

Ubezpieczenie dziecka w roku szkolnym 2019/2020

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że składka na ubezpieczenie NNW uczniów  na rok szkolny 2019/2020 wynosi 30 zł.

Powyższą kwotę należy wpłacać do 15 września 2019 r. do wychowawców klas.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia znajdują się poniżej.

Jednocześnie informujemy, że ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej jest ubezpieczeniem dobrowolnym i leży w gestii rodziców/opiekunów prawnych.

 

Ulotka NNW szkolne