ePUAP

tel. 48 377 32 33    


Logopeda szkolny

Zadania logopedy szkolnego:

  • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;
  • prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Drogi rodzicu!

Jeżeli u Twojego dziecka stwierdzono wadę wymowy, motywuj je do korzystania z zajęć logopedycznych. Pamiętaj także, że skuteczność terapii ściśle uzależniona jest od współpracy rodziców z logopedą i tylko wówczas, gdy współpraca ta ma rzeczywiście miejsce, czyli gdy ćwiczenia odbywają się nie tylko w szkole, ale i w domu – terapia przynosi rezultaty.

Dlatego:

  • bądź w stałym kontakcie z logopedą, aby na bieżąco pozyskać informacje o stanie mowy swojego dziecka,
  • dopilnuj, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne,
  • pracuj z dzieckiem w domu poprzez utrwalanie materiału zawartego w zeszycie, teczkach, kserokopiach,
  • chwal swoje dziecko nawet za minimalne osiągnięcia, za włożony wysiłek, zmobilizuje to go do działania.