ePUAP

tel. 48 377 32 33    


Zajęcia logopedyczne

Z zajęć logopedycznych korzystają głównie dzieci z klas wychowania przedszkolnego, uczniowie klas I-III oraz uczniowie mający zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
W wyniku przesiewowych badań logopedycznych oraz obserwacji logopedy i wychowawców, co roku, we wrześniu uczniowie kwalifikowani są do zajęć logopedycznych.  Opieką logopedyczną objęci są głownie uczniowie z dyslalią: seplenieniem, rotacyzmem, lambdacyzm, gammacyzmem, kappacyzmem oraz mową bezdźwięczną, jąkaniem, niedosłuchem, czy opóźnionym rozwojem mowy.   Dzieci, w zależności od potrzeby, uczestniczą w zajęciach indywidualnych i grupowych. W zajęciach terapii logopedycznej często uczestniczą rodzice uczniów. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela logopedę.