ePUAP

tel. 48 377 32 33    


Aktywna Tablica 2020- 2024

 

PROGRAM AKTYWNA TABLICA

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach

W roku szkolnym 2022/23 nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w rządowym programie „Aktywna Tablica” na lata 2020- 2024. Wsparcie finansowe, które otrzymaliśmy kierujemy przede wszystkim do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Naszym nadrzędnym celem było doposażenie szkoły w nowoczesne środki nauczania TIK oraz rozwijanie kompetencji uczniów ze SPE i nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno- komunikacyjnych na zajęciach lekcyjnych oraz zajęciach specjalistycznych (rewalidacji, zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych, logopedii itp.)

W ramach udzielonego wsparcia finansowego, które wyniosło 43 750 zł zakupiliśmy sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii. Wśród tych zakupów znalazły się min.:

· 2 Laptopy Lenovo,

· specjalistyczne programy interaktywne do diagnozy i terapii logopedycznej, dysleksji, terapii uczniów ze spektrum autyzmu, wspomagania rozwoju,

· programy multimedialne z serii Lekcjotek@, które stanowią bazę pomysłów dla nauczycieli klas IV- VIII na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych. Praca z programem to połączenie nowoczesnych metod prezentacji materiału (animacji, filmów, doskonałych symulacji, prezentacji i zdjęć) z interaktywnymi ćwiczeniami, dzięki którym najtrudniejsze zagadnienia w podstawie programowej są przyswajane przez dzieci szybko i efektywnie.

· nowoczesne programy multimedialne do rozwijania najważniejszych kompetencji emocjonalno- społecznych dla dzieci.

Dzięki dofinansowaniu udało się nam stworzyć przyjazną przestrzeń edukacyjną. Nasi uczniowie 👨‍🏫👨‍🏫pod okiem swoich nauczycieli zdobędą wiedzę i umiejętności, które będą mogli kreatywnie wykorzystać w szybko zmieniającym się świecie.