ePUAP

tel. 48 377 32 33    


Obiady

 

Po zgłoszeniu w sekretariacie szkoły chęci korzystania przez Państwa dziecko z obiadów w danym miesiącu, należy dokonać płatności za posiłki na następujące dane:

Fundacja „Dobry Duszek”

ul. Mokra 2, 26- 610 Radom

Nr konta: 12 1600 1462 1041 3592 1000 0003.

W tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz szkołę, do której uczęszcza.

Opłata dzienna za obiad wynosi 10 zł. W przypadku wystąpienia nadpłaty, za zgłoszoną nieobecność, Fundacja poinformuje o wysokości opłaty, na kolejny miesiąc.

Prosimy, aby opłata za dany miesiąc była płacona z góry do 5 dnia każdego miesiąca.

Każdą nieobecność dziecka należy zgłaszać do Fundacji Dobry Duszek, wyłącznie za pośrednictwem SMS na numer: 504-659-288. Istotne jest, aby taka informacja trafiała do Fundacji najpóźniej do godziny 08.00 w dniu nieobecności. W sytuacji, gdy taka informacja nie dotrze, obiad jest dostarczany do szkoły, co wiąże się z obowiązkiem zapłaty za niego.