tel. 48 377 32 33


Ósmoklasista

Wytyczne dotyczące organizacji i przeprowadzenia w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2019/2020

 

W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy
się w semestrze wiosennym
W terminie głównym 1.    język polski –16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9.00

2.    matematyka –17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9.00

3.    język obcy nowożytny –18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz.9.00

W terminie dodatkowym 1.    język polski –7 lipca 2020 r. (wtorek) godz. 9.00

2.    matematyka –8 lipca 2020 r. (środa) godz.9.00

3.    język obcy nowożytny –9 lipca 2020 r. (czwartek) godz.9.00

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych-komunikat MEN

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

Egzamin ósmoklasisty –co warto wiedzieć…