ePUAP

tel. 48 377 32 33    


Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno społeczne

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne przeznaczone są dla uczniów, dla których wsparcie udzielane w pracy bieżącej jest niewystarczające i wymagają zintensyfikowanych działań terapeutycznych i profilaktycznych.    W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci i młodzieży, którzy: mają problemy adaptacyjne; są nieśmiałe i izolujące się od rówieśników, są agresywni; mają  zaniżoną samoocenę; mają trudności w koncentracji uwagi; są po sytuacjach traumatycznych; nie podporządkowują się zasadom ustalonym w grupie; przejawiają inne zachowania niepokojące, destrukcyjne, czy zachowania ryzykowne (m.in. przemoc, uzależnienia).    Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne mają na celu pomoc uczniom we właściwym adoptowaniu się w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, właściwego funkcjonowania, poprawy ich relacji z rówieśnikami, dorosłymi oraz relacji z samym sobą.    Mają charakter zajęć indywidualnych lub grupowy, w zależności od potrzeb i problemów dziecka. Prowadzone są przez pedagoga lub psychologa szkolnego.