tel. 48 377 32 33


Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Ważne informacje

Bezpieczeństwo_dzieci_online Nowe media Nikotynizm Przemawiasz czy rozmawiasz Depresja dziecięca Dopalacze Dziecko w sieci – Bądźmy czujni! Napoje energetyczne  
Czytaj dalej ›

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny-godziny pracy w roku szkolnym  2020/2021 „Mieć czas dla dziecka – to początek wszelkiego wychowania.” /Karl Hesselbacher/   Nie taki pedagog straszny jak go malują! czyli ….do czego (komu) służy pedagog szkolny? DO PEDAGOGA SZKOLNEGO MOŻE PRZYJŚĆ KAŻDY, KTO MA JAKIŚ KŁOPOT,  A NIE POTRAFI SOBIE Z NIM SAMODZIELNIE PORADZIĆ. Zwróć się do pedagoga […]
Czytaj dalej ›

Psycholog szkolny

Psycholog szkolny- godziny pracy w roku szkolnym 2020/2021             „ (…) naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka. Celem jego działalności profesjonalnej jest niesienie pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich.” (Kodeks etyczno-zawodowy psychologa)             Praca psychologa polega przede wszystkim […]
Czytaj dalej ›

Logopeda szkolny

Godziny pracy logopedy szkolnego w roku szkolnym 2020/2021  Zadania logopedy szkolnego: diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów; prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy […]
Czytaj dalej ›

Dokumenty PPP

Zał.-nr-1-Zgoda-rodzica-objęcie-pomocą-PP-ucznia-1 Zał.-nr-2-Ocena-efektywn.-udz.-pomocy-PP Zał.-nr-3a-Wielospecjalist.-ocena-za-rok Zał.-nr-3b-Okresowa-ocena-funkcj.-ucznia Zał.-nr-4-IPET Zał.-nr-5-Zgoda-rodziców-wniosek-do-PPP Zał.-nr-6-Wniosek-o-przepr.-diagnozy-w-PPP-2 Zał.-nr-7-Zgoda-rodziców-wniosek-w-spr.-indyw.-ścieżki-do-PPP Zał.-nr-8-Wniosek-w-spr.-indywidualnej-ścieżki-eduk.-do-PPP
Czytaj dalej ›

Zajęcia specjalistyczne


Czytaj dalej ›