tel. 48 377 32 33


Dokumenty

1. Statut szkoły

2. Program wychowawczo- profilaktyczny

3. WZO-Zasady zachowania I-III

4. WZO- Zasady zachowania IV-VIII

5. Wymagania edukacyjne- klasy I-III

6. Wymagania edukacyjne- klasy IV- VIII

7. Procentowa skala oceniania

8. Arkusz klasyfikacyjny- oddziały przedszkolne

9. Arkusz klasyfikacyjny- klasy I-III

10. Arkusz klasyfikacyjny- klasy IV- VIII

Klasy 1-3:

 1. KLASA I
 2. lista lektur kl. I
 3. KLASA II
 4. lista lektur kl.II
 5. KLASA III
 6. język angielski kl. I
 7. język angielski kl. II
 8. język angielski kl. III
 9. język angielski kl. I-III Magdalena Gębska
 10. religia kl. I
 11. religia kl. II
 12. religia kl. III