ePUAP

tel. 48 377 32 33    


Dokumenty

Dokumenty szkolne

 1. Statut szkoły (pdf)
 2. Program wychowawczo-profilaktyczny na rok 2023/2024 (pdf)
 3. Zasady korzystania z dziennika elektronicznego (pdf)
 4. Zasady i kryteria oceniania zachowania uczniów:
 1. Wymagania edukacyjne w klasach I-III

     6. Wymagania edukacyjne w klasach IV-VIII:

     7. Zasady oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specyficznymi trudnościami                   w uczeniu się.

Procedury, regulaminy szkolne

 1. Spis procedur obowiązujących w PSP w Mazowszanach
 2. Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego (pdf)
 3. Regulamin Rady Pedagogicznej (pdf)
 4. Regulamin Pracy
 5. Regulamin ZFŚS (pdf)
 6. Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
 7. Regulamin korzystania z służbowego konta pocztowego
 8. Regulamin dowozu uczniów na terenie gminy Kowala
 9. Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
 10. Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych
 11. Regulamin korzystania z szafek szkolnych
 12. Regulamin wycieczek szkolnych

Pliki do pobrania:

 1. Karta zwolnienia z zajęć edukacyjnych
 2. Karta zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych-zał. do procedury zwalniania uczniów
 3. Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły-zał. do procedury zwalniania uczniów