ePUAP

tel. 48 377 32 33    


Dokumenty

Dokumenty szkolne

 1. Statut szkoły (pdf)
 2. Program wychowawczo-profilaktyczny na rok 2023/2024 (pdf)
 3. Zasady korzystania z dziennika elektronicznego (pdf)
 4. Zasady i kryteria oceniania zachowania uczniów:
 1. Wymagania edukacyjne w klasach I-III

     6. Wymagania edukacyjne w klasach IV-VIII:

     7. Zasady oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Procedury, regulaminy szkolne

 1. Spis procedur obowiązujących w PSP w Mazowszanach
 2. Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego (pdf)
 3. Regulamin Rady Pedagogicznej (pdf)
 4. Regulamin Pracy
 5. Aneks do Regulaminu Pracy
 6. Regulamin ZFŚS (pdf)
 7. Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
 8. Regulamin korzystania z służbowego konta pocztowego
 9. Regulamin dowozu uczniów na terenie gminy Kowala
 10. Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
 11. Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych
 12. Regulamin korzystania z szafek szkolnych
 13. Regulamin wycieczek szkolnych

Pliki do pobrania:

 1. Karta zwolnienia z zajęć edukacyjnych
 2. Karta zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych-zał. do procedury zwalniania uczniów
 3. Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły-zał. do procedury zwalniania uczniów