ePUAP

tel. 48 377 32 33    


Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

realizowane w roku szkolnym 2021/2022

 

 

Rodzaj zajęć

 

 

Prowadzący

 

Termin

 

Uczestnicy

Zajęcia rozwijające

uzdolnienia i zainteresowania

uczniów

 

Marzena Faryna

(trening językowy)

Wtorek 12.55-13.40 Kl.5b (2 gr)

 

Dominika Koźmińska

(trening informatyczny)

Środa 11:15 – 12:00 kl. 1-3
Elżbieta Sala – Podsiadły

(trening polonistyczny)

Piątek 11.15 – 12.00

 

 

Kl. 8a/8b

(co dwa tygodnie)

 

Marta Zaniat

(Robotyka)

Czwartek 12.55 – 13.40 Kl. 5-6

 

Marta Zaniat

(trening matematyczny)

Piątek 11.15 – 12.00 Kl. 8a/8b

(co dwa tygodnie)

Przemysław Piątek

(zajęcia sportowe)

Piątek 11.15-12.00 Klasy 1-3

 

Paulina Pyzara

(zajęcia taneczne)

Środa 11.15 – 12.00 Kl. 3a

(dziewczynki)

Maria Kosińska

(zajęcia artystyczne)

Poniedziałek 11.15-12.00 Kl. 1a
Jolanta Sieroń

(zajęcia rozwijające
z matematyki)

Poniedziałek 13:45- 14:30 Kl. 7-6

 

Ewa Banaszczyk

(zajęcia plastyczne)

Środa 11.15-12.00

Środa 12.55-13.40

Kl. 1-3

Kl. 4-8

Izabela Tracz

(zespół wokalny)

Środa 12.55-13.40

Czwartek 7.30-8.15

Kl. 4b, 5a, 5b

Kl. 5b,6a

 

Pomoc psychologiczno– pedagogiczna

Rodzaj zajęć Prowadzący Termin Uczestnicy
Zajęcia rewalidacyjne

 

Marta Karasińska- Zawisza Środa 7.15-8.15

Wtorek 14.00 – 15.00

Kl. 8a
Marta Karasińska- Zawisza Czwartek 12.05-13.05

Wtorek 12.55 – 13.55

Kl. 8b
Sylwia Nadgrodkiewicz

 

Poniedziałek 11.00-.12.00

Środa 11.00-12.00

 

Kl. 3b
Katarzyna Tkaczyk Czwartek 12.30- 13.30

Piątek 12.35-13.35

Kl. 1a
Dorota Kowalczyk Poniedziałek10.00-11.00

Czwartek 10.00-11.00

Kl. 2a
Dorota Kowalczyk

 

Poniedziałek 11.00-12.00

Środa 12.45- 13.45

Kl. 3a

 

Aneta Urbańska Wtorek 7.15-8.15

Środa 12.05-13.05

Kl. 6b
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 

Dominika Koźmińska

(matematyka)

 

Jolanta Sieroń

(matematyka)

 

Czwartek 12:55-13:40

 

 

 

Poniedziałek 14:35 –     15: 20

Kl. 4-6

 

 

 

Kl. 7-8

Beata Figarska

(indywidualne)

 

Wtorek 11.15-12.00

Czwartek 11.15-12.00

Kl. 2a
Marta Nogaj-Farbiś

(język polski)

Czwartek 7.30-8.15 Kl. 4-5
Aneta Urbańska

(indywidualne)

 

Poniedziałek 8.25-9.10 Kl. 6b
Marta Zaniat

(indywidualne)

Poniedziałek 7.30-8.15

od 22.10 piątek 7.30-8.15

Kl. 6b
Justyna Chodor

(edukacja wczesnoszkolna)

Piątek 11.15-12.00 Klasy 2-3
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

Małgorzata Stajniak

 

Poniedziałek 11.15-12.00

Poniedziałek 12.05-12.55

Poniedziałek 12.55-13.40

Poniedziałek 13.45-14.30

 

Czwartek 11.15-12.00

Piątek 11.15-12.00

Klasy: 1a,1b

Klasy: 3a,5b,6a

Klasy: 4a,4b,

Klasy: 7c,8a,8b,5a, 7a

Klasy: 2b,3b

Kl. 5b

Ewelina Wakuła

 

Poniedziałek 8.25-9.10

Środa 11.15-12.00

Piątek 11.15-12.00

Kl. 6b

Kl. 2a

Kl. 2a

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się Natalia Rogala

(w ramach godzin pedagoga)

Czwartek 12.05-12.55
(co dwa tygodnie)
Kl. 3a
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
(od października 2021)
Natalia Rogala

(w ramach godzin pedagoga)

Wtorek 8.25-9,10

Czwartek 14.35-15.20

(co dwa tyg.)

Piątek 11.15-12.00

Kl. 4a

Klasa 7c

 

Kl. 3b

Joanna Sodel

(w ramach godzin psychologa)

Wtorek 11.15-12.00

Czwartek 07.30-8.15

Klasy: 1a,1b,2b

Klasy: 5a,5b,6a

Zajęcia logopedyczne

 

Paulina Pyzara/ Joanna Sodel Według harmonogramu pracy logopedy

 

 

Inne

Rodzaj zajęć Prowadzący Termin Uczestnicy
Zajęcia w ramach programu profilaktycznego “Wspólne Kroki
w Cyberświecie”

(od 20 września)

Joanna Sodel

 

 

Poniedziałek 11.15 – 12.00 Kl. 3a
Natalia Rogala

 

 

Poniedziałek 11.15 – 12.00

 

 

Kl. 3b
“Zapasy sportem wszystkich dzieci” (zajęcia ogólnorozwojowe

z elementami zapasów)

Przemysław Piątek Poniedziałek 13:40 – 15.00

Środa 14:30 – 16:00

Kl. 4-8
Wf z AWF Paulina Pyzara Poniedziałek 12.05 – 12.50 Klasy: 1-3

(grupy poranne)

Wf z AWF

 

Paulina Pyzara Czwartek 11.15 – 12.00 Klasy: 1-3

(grupy popołudniowe)

WF z AWF Przemysław Piątek Poniedziałek 12:55 – 13:40

Środa 13:45 – 14:30

Klasy: 4-8
WF z AWF Daniel Chorab Wtorek 14:35 – 15:20

Wtorek 15:20 – 16:05

Klasy: 4-8