ePUAP

tel. 48 377 32 33    


Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe realizowane w roku szkolnym 2020/2021

 

Rodzaj zajęć

 

 

Prowadzący

 

Rodzaj zajęć

 

Termin

 

Uczestnicy

Zajęcia rozwijające

uzdolnienia

i zainteresowania

uczniów

 

Aneta Urbańska Trening polonistyczny Piątek 12.55 – 13.40 Klasa 8a

 

Agnieszka Czerwińska Trening polonistyczny Czwartek 8.25 – 9.10 (społecznie) Klasa 8b
Dominika Koźmińska Trening matematyczny Poniedziałek 12.55- 13.40 Klasa 8a
Piątek 12.05 – 13.40 (społecznie) Klasa 8b
Marzena
Faryna
Zajęcia rozwijające
z języka angielskiego
Wtorek 13.45 – 14.30 Klasa 8a/8b

co 2 tygodnie

Marta
Zaniat 
Robotyka Wtorek 12.55 – 13.40 Klasy 4 – 6
Katarzyna Marzec Kreatywność na co dzień Piątek 11.15 – 12.00 Klasa 6a

 

Joanna
Sodel
Zajęcia rozwijające umiejętności interpersonalne Piątek 7.30 – 8.15 Klasa 5a

 

Natalia
Rogala
Zajęcia rozwijające umiejętności prospołeczne Piątek 12.05- 12.50 Klasa 6b

i 6c

 

Ewa
Banaszczyk
Zajęcia plastyczne Środa 11.15 – 12.00 Klasa 3b

 

Czwartek 12.55 – 13.40 Klasy 4 – 7
Marzena Rutkowska Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne Poniedziałek 14.35 – 16.10

 

Klasa 1b
Elżbieta Wójcicka Zajęcia przyrodnicze Czwartek 11.15 – 12.00

 

Klasa 2b
Małgorzata Stajniak Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne Piątek 10.15-11.00

 

 

 

Klasa 3b

 

 

Paulina Pyzara Zajęcia taneczne Poniedziałek 11.15 – 12.00 Klasa 3a
Czwartek 11.15 – 12.00

 

Klasa 2a
Izabela Tracz Zajęcia wokalno- instrumentalne Poniedziałek 12.55-13.40 Chętni uczniowie
Maria Kosińska Koło fotograficzne

 

 

Piątek 12.55-13.40 Wychowankowie świetlicy

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Rodzaj zajęć Prowadzący Termin Uczestnicy

 

Zajęcia rewalidacyjne

 

Marta Karasińska – Zawisza Poniedziałek 07.30- 8.30

Czwartek 12.55 – 13.55

Klasa 7a
Dorota Kowalczyk Wtorek 13.50 – 14.50

Środa 13.50 – 14.50

Klasa 7b

 

Dorota Kowalczyk

 

Poniedziałek 11.05- 12.05

Wtorek 11.05- 12.05

Klasa 1a
Elżbieta Wójcicka Wtorek 11.00 – 12.00

Czwartek 11.50 – 12.50

Klasa 2b
Katarzyna Tkaczyk Poniedziałek 11.00 – 12.00

Piątek 11.00 – 12.00

Klasa Ob
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 

Marta Zaniat

 

Poniedziałek 12.55 – 13.40 Klasy 4 – 6
Elżbieta Sala – Podsiadły Czwartek 12.55-13.40 Klasy 4a, 4b

 

Beata Figarska

 

Wtorek 11.15-12.00 Klasa 2a i 3b
Beata Figarska

 

Wtorek 12.05- 12.50

Środa  12.05- 12.50

Klasa 1a
Marzena Rutkowska

 

Wtorek 11.15 – 12.00 Klasa 2b i 3a

 

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

Małgorzata Stajniak Wtorek 12.05-12.50

 

Klasa 4b
Wtorek 12.55-13.40

 

Klasa 5a i 5b

 

Środa 11.15-12.00

 

Klasa 2a i 2b, 0

 

Piątek 14.35-15.20

 

Klasa 7a, 8a

 

Katarzyna Marzec Poniedziałek 12.05-12.50

 

Klasy 6a, 6c
Poniedziałek 12.55-13.40 Klasy 7b, 8b

 

Czwartek 12.05-12.50

 

Klasy 3a i 4a

 

Joanna Sodel Środa 12.55- 13.40

 

Klasa 1a
Czwartek 11.15- 12.00

 

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się Natalia Rogala

(w ramach godzin pedagoga)

Wtorek 13.45-15.20

 

Klasa 5b
Poniedziałek 14.35- 15.20 Klasy 8
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne Natalia Rogala

(w ramach godzin pedagoga)

Poniedziałek 12.55-13.40

 

Klasa 6b
Piątek 11.15-12.00

 

Klasa 3a

 

Środa 12.05-12.50

 

Klasa 5a

 

Środa 13.45-14.30

 

Klasa 4b

 

Czwartek 12.05- 13.40

 

Klasa 4a
Czwartek 13.45-14.30

 

Klasa 7b

 

Język polski Aneta Urbańska Piątek 12.55 – 13.40 Klasa 8a

 

Zajęcia logopedyczne

 

 

Paulina Pyzara

 

Według harmonogramu pracy logopedy

 

 

 

Inne

Rodzaj zajęć Prowadzący Termin Uczestnicy
Zajęcia w ramach programu profilaktycznego „Wspólne Kroki w Cyberświecie” Natalia Rogala

 

 

Wtorek 11.15-12.00

 

Klasa 3b

 

SKS Piotr Różański Wtorek  17.00-18.00 Klasy 4-8

 

Czwartek 17.00-18.00

 

Klasy 4-8

 

SKS Mateusz Gromski Wtorek 12.05-14.05

 

Klasy 1-3
Piątek 14.30- 16.30

 

Klasy 1-3