tel. 48 377 32 33


Dyrekcja

DYREKCJA SZKOŁY

 

Dyrektor szkoły- mgr Małgorzata Trelka

 

Z- ca dyrektora szkoły- mgr Agnieszka Czerwińska