ePUAP

tel. 48 377 32 33    


Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne prowadzone są dla uczniów na każdym etapie edukacyjnym. Celem zajęć jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka – umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i poznawczego, a przede wszystkim pomoc uczniowi w przezwyciężeniu jego trudności w opanowaniu określonych umiejętności i w przyswojeniu danej wiedzy. Podczas zajęć dziecko przede wszystkim usprawnia spostrzeganie i pamięć wzrokową i słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, sprawność ruchową zarówno w obrębie motoryki małej – sprawności ręki, jak i motoryki dużej, dotyczącej całego ciała, ćwiczy koncentrację uwagi oraz orientację w przestrzeni. Takie oddziaływanie poprzez stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów pozwala eliminować niepowodzenia szkolne oraz ich emocjonalne i społeczne konsekwencje. Wielu rodziców sądzi, że zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są tym samym, czym są zajęcia wyrównawcze. Rozróżnienie tych dwóch rodzajów zajęć jest kluczowe, ponieważ od rodzaju otrzymanej pomocy przez dziecko zależy, czy odpowiada ona jego potrzebom.     Zajęcia prowadzone są przez terapeutów pedagogicznych.