ePUAP

tel. 48 377 32 33    


Historia szkoły

Krótka  historia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w Mazowszanach

Szkoła Podstawowa w Mazowszanach istnieje od 1961r. Pierwszy budynek / podworski/ staraniem kierownika Jana Czapczyńskiego został przystosowany do nauki.  W obwodzie naszej placówki działały szkoły w: Tablicach i Hucie Mazowszańskiej. Kolejną siedzibą stała się wybudowana w ramach akcji „ Tysiąc szkół na tysiąclecie Polski” szkoła w Mazowszanach. Jej kierownikiem był dalej Jan Czapczyński. Kolejno w latach późniejszych  kierowali szkołą: Stanisław Orczykowski, Lucjan Szymczyk, Jan Dziurzyński, Henryk Chudy, Barbara Markowska, Bożenna Nitka, Małgorzata Kieloch, Irena Falkiewicz i obecnie Małgorzata Trelka.

W związku z dwuzmianową pracą, brakiem centralnego ogrzewania i sanitariatów nastąpiła rozbudowa szkoły i modernizacja starego budynku. Nowy budynek został oddany w 1997 r., a 2015 r. sala gimnastyczna. Zaplecze szkoły zostało poszerzone o kompleks sportowy „ Orlik”.  W 2005 roku szkole nadano imię Marii Konopnickiej.  Przez wójta gminy Kowala- Tadeusza Osińskiego ufundowany został  sztandar, na którym widnieje motto naszej placówki „ Sapere aude /„Miej odwagę być mądrym”/. Szkoła posiada piękny kącik patrona – płaskorzeźbę przedstawiającą fragment książki „ O  krasnoludkach i sierotce Marysi”.

W tymże roku ustanowiony został medal „Przyjaciel szkoły”, który wręczany jest przyjaciołom i darczyńcom naszej szkoły. Uroczyście szkoła obchodziła 40  i 50- lecie istnienia.

Uroczystości te gromadziły wielu absolwentów, nauczycieli i ludzi związanych z Publiczna Szkołą Podstawowa w Mazowszanach.

W każdym roku w szkole wybierany jest „ Prymus szkoły”.