ePUAP

tel. 48 377 32 33    


Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022- 2023

  • Anna Baszczewska– przewodnicząca
  • Alina Niezgoda– zastępca przewodniczącej
  • Kinga Mitalsekretarz
  • Magdalena Białecka– skarbnik