ePUAP

tel. 48 377 32 33    


Rada Rodziców

Drodzy Rodzice!

Wpłat na Radę Rodziców można dokonać u skarbnika w klasie, w sekretariacie lub na konto Rady Rodziców:

Dane do przelewu: Rada Rodziców przy PSP w Mazowszanach, Mazowszany 247, nr rachunku: 68 9147 0009 0020 5809 5005 0101/w tytule zapis- imię i nazwisko dziecka oraz klasa/.

Rada Rodziców zaprasza również trójki klasowe do współpracy, ponieważ wspólnymi siłami możemy zdziałać jeszcze więcej. Bardzo chcielibyśmy wesprzeć wszystkie wartościowe, wymagające poparcia inicjatywy.

Bardzo dziękujemy za życzliwość i wszelką pomoc.

Z poważaniem – Zarząd RR

 

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023- 2024

· Anna Baszczewska– przewodnicząca

· Alina Niezgoda– zastępca przewodniczącej

· Robert Marszałek– skarbnik

· Katarzyna Pszczółka–sekretarz

· Ewelina Ratyńska- członek zarządu