ePUAP

tel. 48 377 32 33    


Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

  • Emilia Marczewska – przewodnicząca
  • Ewelina Nędzi – zastępca przewodniczącej
  • Marta Markiewicz – sekretarz
  • Magdalena Fijałkowska – skarbnik
  1. Regulamin Rady Rodziców
  2. List przewodni- Rada Rodziców
  3. Deklaracja Rada Rodziców