tel. 48 377 32 33


Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

  • Emilia Marczewska – przewodnicząca
  • Ewelina Nędzi – zastępca przewodniczącej
  • Marta Markiewicz – sekretarz
  • Magdalena Fijałkowska – skarbnik

 

Deklaracja Rada Rodziców

List przewodni- Rada Rodziców