ePUAP

tel. 48 377 32 33    


Kalendarz roku szkolnego

 

Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2022- 2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2022 r.
I półrocze 1 września 2022 r.- 13 stycznia 2023 r.
II półrocze 16 stycznia 2023 r.- 23 czerwca 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2022 r. – 1 stycznia 2023 r.
Ferie zimowe 13 lutego – 26 lutego 2023 r.
Rekolekcje wielkopostne 22- 24 lutego 2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 06- 11 kwietnia 2023 r.
Egzamin ósmoklasisty 23- 25 maja 2023r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych 23 czerwca 2023 r.

Dni ustawowo wolne od pracy:

  • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2022 r.
  • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2022 r.
  • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2022r.
  • Nowy Rok – 1 stycznia 2023 r.
  • Trzech Króli – 6 stycznia 2023 r.
  • Wielkanoc – 9 kwietnia 2023 r.
  • Poniedziałek Wielkanocny – 10 kwietnia 2023 r.
  • Święto Pracy – 1 maja 2023r.
  • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2023 r.
  • Boże Ciało – 8 czerwca 2023 r.

     Zebrania z rodzicami

Pierwsze zebrania z rodzicami, wybór przedstawicieli
do Rady Rodziców
  do 15.09.2022 r.
Dzień Otwarty/ Zebrania z rodzicami- klasy 1- 3 08.11.2022 r.
Dzień Otwarty/ Zebrania z rodzicami- klasy 4-8 09.11.2022 r.
Dzień Otwarty/ Zebranie  z rodzicami podsumowujące
I półrocze nauki- klasy 1-3
17.01.2023 r.
Dzień Otwarty/ Zebranie  z rodzicami podsumowujące
I półrocze nauki- klasy 4-8
18.01.2023 r.
Dzień Otwarty/ Zebranie z rodzicami- klasy 1-3 09.05.2023 r.
Dzień Otwarty/ Zebranie z rodzicami- klasy 4- 8 10.05.2023 r.
Pozostałe zebrania z rodzicami wg potrzeb