ePUAP

tel. 48 377 32 33    


Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2023- 2024
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych 4 września 2023 r.
I półrocze 4 września 2023 r.- 12 stycznia 2024 r.
II półrocze 15 stycznia 2024 r.- 21 czerwca 2024 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2023 r. – 1 stycznia 2024 r.
Ferie zimowe 15 stycznia – 28 stycznia 2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca- 2 kwietnia 2024 r.
Egzamin ósmoklasisty 14 maja- 16 maja 2024 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych 21 czerwca 2024 r.

Dni ustawowo wolne od pracy:

  • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2023 r.
  • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2023 r.
  • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2023 r.
  • Nowy Rok – 1 stycznia 2024 r.
  • Trzech Króli – 6 stycznia 2024 r.
  • Wielkanoc – 31 marca 2024 r.
  • Poniedziałek Wielkanocny – 1 kwietnia 2024 r.
  • Święto Pracy – 1 maja 2024 r.
  • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2024 r.
  • Boże Ciało – 30 maja 2024 r.
     Zebrania z rodzicami
Pierwsze zebrania z rodzicami, wybór przedstawicieli
do Rady Rodziców
  do 20.09.2023
Dzień Otwarty/ Zebrania z rodzicami- klasy 1- 3 07.11.2023
Dzień Otwarty/ Zebrania z rodzicami- klasy 4-8 08.11.2023
Zebranie  z rodzicami podsumowujące
I półrocze nauki- klasy 1-3
10.01.2024
Zebranie  z rodzicami podsumowujące
I półrocze nauki- klasy 4-8
11.01.2024
Dzień Otwarty/ Zebranie z rodzicami- klasy 1-3 23.04.2024
Dzień Otwarty/ Zebranie z rodzicami- klasy 4- 8 24.04.2024
Pozostałe zebrania z rodzicami wg potrzeb