ePUAP

tel. 48 377 32 33    


Mały Samorząd Uczniowski

Opiekunkami Małego Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023
są Panie: Paulina Pyzara, Ewelina Wakuła, Joanna Sodel, Natalia Rogala- Wasiek, Magda Ziółko, Anna Pawlikowska

Skład Rady Małego Samorządu Uczniowskiego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Mazowszanach w roku szkolnym 2022/2023

Przewodniczący– Kacper Kawecki kl. 2a

Zastępca przewodniczącego– Lena Michalczewska kl. 2a

Zastępca przewodniczącego– Alicja Górczyńska kl. 3a

Skarbnik – Barbara Targowska kl.2b

Pozostali członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego: 

Kornelia Madej kl. 2 a

Nikola Piątek kl. 2 b

Maja Przedwój kl. 3 a

Jakub Rogowski kl. 2 b

Alan Pudzianowski kl. 2 b

Adam Kwiatkowski kl. 3 a

Wiktor Chmielewski kl. 3 a

Plan Pracy Małego Samorządu Uczniowskiego 2022- 2023 

W roku szkolnym 2022/2023 pod hasłem „Duże sprawy małych dzieci” rozpoczął swoją działalność Mały Samorząd Uczniowski. Powołanie MSU ma na celu  przygotowanie najmłodszych uczniów do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu naszej szkoły.

Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- III powinno zajmować ważne miejsce. Poprzez jej tworzenie uczymy aktywności, umiejętności pracy w zespole, indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych oraz rozwijania własnych zainteresowań. Uświadamiamy dzieciom, iż nie jesteśmy sami, funkcjonujemy w społeczności klasy i szkoły.