ePUAP

tel. 48 377 32 33    


Samorząd Uczniowski

Opiekunkami Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024
są Panie: Dominika Koźmińska i Edyta Suwała

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący: Hubert Kwiecień 8a

Zastępca: Lena Jastrzębska 7a

Skarbnik: Maja Ratyńska 7b

Sekretarz: Alicja Marczewska 7a

Członkowie: Amelia Czerwińska 7a, Amelia Dujko 6a, Adam Kwiatkowski 4a