ePUAP

tel. 48 377 32 33    


Samorząd Uczniowski

Opiekunkami Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023
są Panie: Dominika Koźmińska i Edyta Suwała

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach
w roku szkolnym 2022/2023

Przewodniczący–  Kuba Opala kl. 8a

Zastępca przewodniczącego– Hubert Kwiecień kl. 7a

Skarbnik– Marcel Chełmiński- kl. 8c

Sekretarz– Alicja Borkowska kl. 8b

Pozostali członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego:

Maria Basińska kl. 8c

Amelia Czerwińska kl. 6a

Lena Maciąg kl.8a

Anna Piskorz kl.8b

Amelia Dujko kl. 5a