ePUAP

tel. 48 377 32 33    


Ekopracownia

     


Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła wzięła udział w konkusie pn. „Ekopracownia” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, którego celem było stworzenie nowej pracowni wyposażonej w nowoczesne pomoce dydaktyczne, które umożliwią prowadzenie zajęć w sposób ciekawy dla uczniów, rozbudzający w nich nie tylko zainteresowanie przyrodą, ale zachęcający do podejmowania działań badawczych, do aktywnego poznawania świata i rozwijania swoich zainteresowań. Jednym z zadań konkursu było nagranie krótkiego filmu,  ukazującego w sposób kreatywny wszelkie działania podejmowane w naszej społeczności szkolnej na rzecz ochrony środowiska.

 Zapraszamy do jego obejrzenia!


Harmonogram działań zaplanowanych
na rok szkolny 2023/2024

Wrzesień
Uroczyste otwarcie „Ekopracowni”
Akcja „Sprzątanie świata”
Październik
Zbiórka karmy dla zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 
Zapoznanie z naturalnymi „lekarstwami” ofiarowanymi przez przyrodę
              
Listopad
Udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Mój las”
„Kocham, lubię, szanuję… nie śmiecę”- szkolny konkurs ekologiczny 
Grudzień
Festiwal Piosenki Ekologicznej „Żyj z przyrodą w zgodzie”. Projekcja filmu „Królestwo Zielonej Polany”
Styczeń
Święto drzewa – poznanie roli drzew w przyrodzie i konsekwencji ich niszczenia
Dzień Ligi Ochrony Przyrody – apel okolicznościowy
Luty
Akcja dokarmiania ptaków
Ekologia w liczbach – cykl lekcji matematycznych
Marzec
Akcja „Sprzątanie świata”
Gminny Konkurs „Woda źródłem życia” dla klas VI i VII
Zakładamy ogródki klasowe
 
Kwiecień
Obchody Światowego Dnia Ziemi
Dzień Modnego Ekologa – pokaz mody ekologicznej 
Miesiąc „Zero waste”
Maj
Tydzień zdrowia
Wiosna w naszym ogrodzie – konkurs plastyczny
Co w trawie piszczy? – wycieczki na pobliskie łąki, obserwacje terenowe
Wycieczka do Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Marcule
Czerwiec
Happening ekologiczny ulicami Mazowszan
Zajęcia terenowe – poznanie roślin i zwierząt
Akcje całoroczne: