tel. 48 377 32 33


Wychowawcy

Lista wychowawców klas w roku szkolnym 2019/2020

Klasa Imię i nazwisko wychowawcy
Oa Katarzyna Tkaczyk
Ob Ewelina Wakuła
Ia Katarzyna Jarczyńska Wasiel/Elżbieta Wójcicka
Ib Dorota Kowalczyk
IIa Sylwia Nadgrodkiewicz
IIb Małgorzata Stajniak
IIIa Marzena Rutkowska
IIIb Paulina Jastrzębska
IIIc Beata Figarska
IVa Izabela Tracz
IVb Marta Zaniat
Va Jolanta Sieroń
Vb Marta Nogaj-Farbiś
Vc Magdalena Gębska
VIa Marta Karasińska- Zawisza
VIb Bożena Anna Pietras
VIIa Aneta Urbańska
VIIb Marzena Faryna
VIIIa Elżbieta Sala- Podsiadły
VIIIb Dominika Koźmińska