ePUAP

tel. 48 377 32 33    


  • DSC_0667

Aktualności

Szanowni Państwo!

            Uczniowie klas I – III szkół podstawowych w województwie mazowieckim ponownie przechodzą na naukę hybrydową, tzn. naprzemienną. Tryb hybrydowy polega na mieszanej nauce w systemie zdalnym i stacjonarnym dla określonej grupy uczniów. Nowe zasady funkcjonowania szkoły wejdą w życie od poniedziałku 26 kwietnia do czwartku 29 kwietnia. Nauka dla dzieci w oddziale przedszkolnym i klasach IV – VIII  pozostaje bez zmian.

UWAGA!  Piątek – 30 kwietnia jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

 Ustalam następujący harmonogram nauki hybrydowej:

  • 26 – 29 kwietnia 2021 r. klasy:

            –   Ia, IIb i IIIa pracują w trybie stacjonarnym (zmiana poranna);

            –  Ib, IIa i IIIb pracują zdalnie.

 W związku z powyższym znów w  Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach realizacja zadań szkoły odbywać się będzie zgodnie z Procedurą nauki w klasach 1-3 w systemie hybrydowymstanowiącą załącznik do niniejszej wiadomości.

Informuję również, że w w/w dniach będzie możliwość korzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w  świetlicy szkolnej, która będzie czynna w godzinach
od 6.40 do 16.00.

Rozkład jazdy gimbusa szkolnego znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce „Harmonogram dowozów” oraz pod linkiem: Harmonogram dowozów i odwozów 

Załącznik: Procedura prowadzenia zajęć w systemie hybrydowym od 26 kwietnia

Z poważaniem

Małgorzata Trelka
dyrektor PSP w Mazowszanach