tel. 48 377 32 33


  • slajder
  • s2
  • s3

Aktualności

APEL DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w dniach 12 – 25 marca 2020 r.

MAZPWI_1