ePUAP

tel. 48 377 32 33    


  • DSC_0667

Aktualności

Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mazowszanach wie, jak ważne jest kształtowanie postawy odpowiedzialnego poruszania się w Internecie.
W II semestrze roku szkolnego przyłączyłyśmy się do ogólnopolskich obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu organizowanych przez Polskie Centrum Programu Safer Internet.
W związku z tym, w naszej szkole odbyło się szereg inicjatyw, zarówno dla uczniów, rodziców, jak i nauczycieli, które przypominały o świadomym poruszaniu się w sieci.

Początkiem naszych działań były zdalne warsztaty dla uczniów klas 4-8 dotyczące świadomego i rozważnego korzystania z Internetu. Dzieci z dużym zaangażowaniem wypełniały interaktywne zadania. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się gra Interlandia, dzięki której w przystępny sposób uczniowie poznawali zasady bezpieczeństwa w sieci i odpowiedzialnego udziału w internetowej społeczności. Nauczyciele informatyki zrealizowali, w ramach swoich zajęć, liczne przedsięwzięcia, które polegały na tworzeniu komputerowych plakatów, ulotek i interaktywnych obrazków.  Podsumowaniem ich działań był Ogólnopolski Turniej Wiedzy z Bezpieczeństwa Dzieci w Sieci, w którym uczniowie godnie reprezentowali naszą szkołę.

Rodzice, w ramach akcji, zostali zaproszeni do zapoznania się z krótkim filmem „Cyfrowobezpieczni” oraz poradnikiem „Jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w Internecie”. Uświadomiano, że nieprawidłowe użytkowanie nowoczesnych technologii, może stanowić zagrożenie dla młodych ludzi. Przede wszystkim podkreślano rolę rozmowy w eliminacji zagrożeń związanych z korzystaniem z dobrodziejstw nowej technologii, bo to właśnie ona daje nam szansę na zrozumienie oczekiwań, niepokojów, fascynacji i problemów dziecka.

Również nasze grono pedagogiczne pamiętało, jak ważne jest poszerzanie wiedzy o nowych zagrożeniach, które niesie ze sobą niewłaściwe korzystanie z sieci internetowej. Nauczyciele wzięli udział w Konferencji DBI oraz innych licznych webinariach dotyczących czynników ryzyka tkwiących w Internecie.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mazowszanach przystąpiła również do Ogólnopolskiego Projektu: Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo, którego organizatorem jest Fundacja Dbam O Mój Zasięg. Wierzymy, że wzmocni to nasze oddziaływania w kształtowaniu równowagi między korzystaniem z nowych technologii
i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu.

Pamiętajmy, że edukacja dotycząca bezpiecznego korzystania z Internetu trwa nie tylko jeden dzień w roku. W naszej szkole promujemy świadome poznawanie nowych technologii oraz rozwijanie kompetencji
emocjonalno-społecznych przez cały rok szkolny.

Organizatorzy DBI  w PSP w Mazowszanach:

pedagog, psycholog, nauczyciele informatyki