ePUAP

tel. 48 377 32 33    


  • DSC_0667

Aktualności

Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju mowy dziecka. Dlatego dbając o jej prawidłowy rozwój nasze najmłodsze przedszkolaki – Krasnale,  od II semestru roku szkolnego 2021/2022 uczestniczyły raz w tygodniu w półgodzinnych grupowych zajęciach  logopedycznych.

Zajęcia zawierały gry i zabawy logopedyczne i logorytmiczne, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Ich celem było wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy, rozbudzanie ciekawości aktywnością słowną oraz rozwoju społecznego dziecka biorącego w nich udział.

W ramach grupowych zajęć logopedycznych dzieci:

– ćwiczyły swój aparat artykulacyjny,

-wykonywały ćwiczenia oddechowe  – wydłużanie fazy wydechu,

– rozwijały słuch,

– wzbogacały swój słownik bierny, jak i czynny,

– rozwijały swoje kompetencje językowe, społeczne, w tym  komunikacyjne.

Takie grupowe zajęcia z profilaktyki logopedycznej były dla dzieci ciekawą, swobodną i bezstresową formą zabawy – pracy. Dodatkowo stanowiły bardzo ważny wstęp do ewentualnej terapii indywidualnej w nowym roku szkolnym.

 

Opracowała Joanna Sodel