ePUAP

tel. 48 377 32 33    


 • DSC_0667

Aktualności

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III PSP w Mazowszanach wracają na zajęcia opiekuńczo -wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych.

Wielu rodziców już zadeklarowało, że ich dzieci powrócą do szkoły, jeśli jednak okaże się, że ktoś z Państwa zechce, by jego dziecko wróciło w terminie późniejszym, uprzejmie prosimy
o zgłaszanie powyższej decyzji wychowawcom przynajmniej dzień wcześniej. Będzie to dla nas cenna wskazówka w organizowaniu i planowaniu opieki dla Państwa dzieci.

Plan lekcji dla dzieci, których rodzice zadeklarowali powrót do szkoły, zostanie Państwu przekazany jutro przez wychowawców klas w librusie.

Dowóz dzieci gimbusem szkolnym zostanie zorganizowany po zebraniu od Państwa informacji zwrotnej o zapotrzebowaniu na dowóz. Prosimy o cierpliwość w tej kwestii, ponieważ musi on zostać uzgodniony z Organem Prowadzącym, który jest odpowiedzialny
za powyższą organizację.

Poniżej przekazujemy Państwu ważne informacje, które będą istotne, jeśli zdecydujecie się Państwo na powrót dziecka do szkoły.

Ponadto, pragniemy podkreślić, że najważniejsze jest to, aby dziecko było zdrowe- bez objawów chorobowych.

Rodzicu,

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie
  lub w izolacji.
  Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj,
  że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Ważne!  W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak
i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.

Pamiętaj jednak, że rodzice i opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również przebywania w budynku szkoły.

            Dyrekcja
PSP w Mazowszanach