ePUAP

tel. 48 377 32 33    


  • DSC_0667

Aktualności

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele,

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

W związku z powyższym informuję, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa
w nauczaniu stacjonarnym. Nauka nadal będzie odbywać się na odległość. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020r.

Pragnę przypomnieć, że w  sytuacji pandemii rozwiązanie wprowadzone przez MEN jest jedyną formą realizacji obowiązku szkolnego, dlatego uczestniczenie w tej formie nauczania jest obowiązkowe.

Jednocześnie dziękuję Państwu za wszelkie wysiłki wkładane w organizację kształcenia na odległość.

 

Z poważaniem

Małgorzata Trelka- dyrektor szkoły