ePUAP

tel. 48 377 32 33    


  • DSC_0667

Aktualności

 Drodzy Uczniowie i Rodzice,

uprzejmie informuję, że do 26 kwietnia br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Oznacza to, że kontynuujemy zdalne kształcenie za pośrednictwem naszego dziennika elektronicznego Librus, portalu MS Office 365 oraz informacji przekazywanych na stronie internetowej i Facebook szkoły. Jednocześnie przypominam, że  nasi nauczyciele są w stałym kontakcie za pośrednictwem w/w komunikatorów, służąc Wam wsparciem.

Informuję także, że w związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, został przesunięty termin egzaminu ósmoklasisty i rekrutacji. Komunikat  w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego.

Rozporządzenie wprowadza ponadto rozwiązania, które dostosowują przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół ponadpodstawowych  do zmienianych terminów przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, w tym także terminów ogłoszenia wyników tych egzaminów, które są przeliczane na punkty rekrutacyjne w tym postępowaniu.

W czasie zawieszenia zajęć istnieje możliwość konsultacji z pedagogiemi psychologiem szkolnym, którzy w razie potrzeby udzielą pomocy i wsparcia  uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły. Zachęcamy do kontaktu pod adresami mailowymi natalia.rogala@pspmazowszany.pl i joanna.sodel@pspmazowszany.pl lub poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym.

W najbliższym czasie będziemy przekazywać kolejne informacje, proszę o ich odbieranie i ewentualny kontakt z wychowawcami klas.

 

Życzę Wszystkim Zdrowia
  Małgorzata Trelka – dyrektor szkoły