ePUAP

tel. 48 377 32 33    


  • DSC_0667

Aktualności

W roku szkolnym 2022/2023 zrealizowana została innowacja pedagogiczna pt. „Moje spotkania z Marią Konopnicką”. Projektem zostały objęte dzieci z klas 3a oraz 3b Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach. Nie bez powodu w klasach trzecich został wybrany i zrealizowany ten temat innowacji. Maria Konopnicka jest patronką naszej szkoły. Dokładnie 23 maja 2022 roku przypadała 180 rocznica jej urodzin, a rok 2022 ogłoszono jej rokiem. Podstawowym założeniem projektu było poznanie życia i twórczości Patronki naszej szkoły, rozwijanie wśród uczniów wrażliwości na poezję i prozę M. Konopnickiej, a także kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez kontakt z książką, w taki sposób, by był on dla nich przygodą i stanowił radość dzieciństwa. Swoją kreatywność dzieci odnajdywały w tworzonych pracach plastycznych, które powstawały na bazie przeczytanej literatury naszej Patronki. Dodatkowo odbyły się konkursy dla starszych uczniów z okazji obchodów 60-lecia powstania naszej placówki. Uczniowie klas IV -VI przystąpili do szkolnego konkursu wiedzy „Życie i twórczość Marii Konopnickiej”, a uczniowie klas VII-VIII „1 z 10 – Życie i twórczość Marii Konopnickiej”. Podczas trwania innowacji uczniowie głośno czytali literaturę M. Konopnickiej zbiorowo oraz indywidualnie. Stworzyli piękne galerie prac plastycznych. Prezentowali książki naszej patronki w kącikach tematycznych. Brali udział w konkursie plastycznym pt. „Twórczość Marii Konopnickiej oczami dzieci”. Tworzyli gazetki promujące czytelnictwo. Korzystali z biblioteki szkolnej jako źródło wiedzy na temat twórczości Marii Konopnickiej. Wypowiadali się na temat ilustracji, tekstów, fragmentów utworów. Dzieci bardzo angażowały się w działania projektowe, czego dowodem są powstałe prace.