tel. 48 377 32 33


  • mazowszany
  • slajder
  • s2
  • s3

Aktualności

Dyrektor PSP w Mazowszanach informuje, że odbiór zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty odbędzie się w dniu 31 lipca od godz. 12.30 do godz. 15.00.

Informacja CKE o ogłoszeniu wyników E8

 Z poważaniem

Małgorzata Trelka

Dyrektor PSP w Mazowszanach