ePUAP

tel. 48 377 32 33    


  • DSC_0667

Aktualności

W związku z Europejskim Dniem Języków serdecznie zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w konkursie plastyczno- językowym na zilustrowanie jednego z angielskich idiomów lub przysłów.

Idiom to wyrażenie językowe (najczęściej kilkuwyrazowe), którego znaczenie jest inne, niż wynika to ze znaczenia poszczególnych wyrazów wchodzących w skład idiomu oraz z reguł językowych. Jest ono właściwe dla danego języka i rzadko istnieje możliwość dosłownego przetłumaczenia go na inny język.

Celem konkursu jest nauka poprzez zabawę i ukazanie potrzeby znajomości idiomów angielskich, które nadają wypowiedzi żywszy i bardziej obrazowy charakter oraz rozładowują napięcie pomiędzy rozmówcami dzięki swemu dowcipnemu brzmieniu.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej dowolną techniką obrazującej idiom angielski (jego dosłowne tłumaczenie/nie znaczenie) oraz napisaniu w języku angielskim samego idiomu. Na odwrocie pracy należy umieścić swoje imię, nazwisko oraz klasę.

Format pracy – dowolny.

Ocenie podlegać będą: pomysłowość, walory artystyczne, zastosowane techniki, estetyka, poprawność językowa.

Prace należy składać u swojego nauczyciela języka angielskiego do piątku 23 września.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w trakcie najbliższego apelu.

Zapraszamy do udziału!

Ewentualne pytania należy kierować do pani M. Gębskiej.