ePUAP

tel. 48 377 32 33    


  • DSC_0667

Aktualności

  1. Konsultacje zostają zorganizowane na wniosek i za zgodą rodziców.
  2. Konsultacje rozpoczynamy od 1 czerwca 2020r. i będą realizowane w formie konsultacji  stacjonarnych w szkole.
  3. Na konsultacje prowadzone w formie zdalnej uczniowie przychodzą wg ustalonego harmonogramu dla klas 4-7 – strona internetowa szkołyzakładka Zdalne nauczanie.
  4. Rodzice podpisują oświadczenie własnoręcznie, że wyrażają zgodę na udział dziecka w konsultacjach, że zapoznali się z procedurami sanitarnymi, znają zagrożenia związane z zakażeniem wirusem COVID-19 oraz, że zapoznali się  z Procedurą bezpieczeństwa PSP im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach znajdującą się na stronie internetowej szkoły (procedury znajdują się w zakładce Zdalne nauczanie, a oświadczenie w pliku do pobrania).
  5. Uczeń przychodzi na konsultacje do szkoły, tylko wtedy, jeżeli oświadczenie zostało przesłane do WYCHOWAWCY KLASY na pocztę Office 365  lub na  adres szkoły: pspmazowszany@wp.pl   do 02.06.2020r. do godz. 15:00.
  6. Jeżeli do wyznaczonego terminu nie zostanie przesłane oświadczenie, będzie to jednoznaczne z rezygnacją z korzystania z konsultacji stacjonarnych na terenie szkoły.
  7. Uczeń przychodzi na konsultacje do szkoły najwcześniej 5 minut przed rozpoczęciem zajęć, w maseczce i rękawiczkach, przy wejściu do szkoły dezynfekuje ręce, przynosi ze sobą niezbędne przybory szkolne.