ePUAP

tel. 48 377 32 33    


  • DSC_0667

Aktualności

 

  1. Konsultacje zostają zorganizowane na wniosek i za zgodą rodziców.
  2. Konsultacje rozpoczynamy od 25 maja 2020r. i będą realizowane w formie konsultacji  stacjonarnych w szkole.
  3. Na konsultacje prowadzone w formie zdalnej uczniowie przychodzą wg ustalonego harmonogramu – strona internetowa szkołyzakładka Zdalne nauczanie.
  4. Rodzice podpisują oświadczenie własnoręcznie, że wyrażają zgodę na udział dziecka w konsultacjach, że zapoznali się z procedurami sanitarnymi, znają zagrożenia związane z zakażeniem wirusem COVID-19 oraz, że zapoznali się  z Procedurą bezpieczeństwa PSP im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach znajdującą się na stronie internetowej szkoły (procedury znajdują się w zakładce Zdalne nauczanie, a oświadczenie w pliku do pobrania).
  5. Uczeń przychodzi na konsultacje do szkoły, tylko wtedy, jeżeli oświadczenie zostało przesłane do WYCHOWAWCY KLASY na pocztę Office 365:

dnia 25.05.2020r. do godz. 15:00.

  1. Jeżeli do wyznaczonego terminu nie zostanie przesłane oświadczenie, będzie to jednoznaczne z rezygnacją z korzystania z konsultacji stacjonarnych na terenie szkoły.
  2. Uczeń przychodzi na konsultacje do szkoły najwcześniej 5 minut przed rozpoczęciem zajęć, w maseczce i rękawiczkach, przy wejściu do szkoły dezynfekuje ręce, przynosi ze sobą niezbędne przybory szkolne.

 

Z poważaniem

Małgorzata Trelka

  Dyrektor PSP w Mazowszanach