ePUAP

tel. 48 377 32 33    


  • DSC_0667

Aktualności

Z wielką radością informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu „Posiłek w domu i szkole”. Kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa wynosi 80 000 zł, co stanowi 80% kosztów realizacji zadania, natomiast pozostałe koszty będzie stanowiła kwota wkładu własnego organu prowadzącego. Moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczy wzmocnienia opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. Nasza szkoła skorzysta z możliwości doposażenia standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej. Ta wykorzystana szansa to polepszenie warunków pracy, przygotowywania i wydawania, a także i spożywania posiłków.