ePUAP

tel. 48 377 32 33    


 • DSC_0667

Aktualności

Na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 a także  z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju od 22 marca do 11 kwietnia 2021 roku w szkole wprowadza się:

 • w klasach I-III naukę w trybie zdalnym,
 • nauczanie w klasach IV – VIII prowadzone jak dotychczas w formie zdalnej,
 • wszystkie zajęcia prowadzone będą zgodnie z planem lekcji,
 • zasady pracy dla klas I-III określa Procedura prowadzenia zajęć obowiązująca
  od 15 marca 2021r. (odnosząca się wyłącznie do pracy zdalnej),
 • zasady pracy dla klas IV-VIII określa Regulamin pracy zdalnej obowiązujący
  od 9 listopada 2020r.,
 • nauczanie w oddziałach wychowania przedszkolnego – kl. 0 „a” i 0 „b” prowadzone będzie zgodnie z dotychczasowymi zasadami w formie stacjonarnej,
 • zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej będą odbywały się
  w godzinach od 7.00 do 15.10,
 • praca pedagoga, psychologa, logopedy i bibliotekarza odbywać się będzie na terenie szkoły.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła będzie zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców, złożony bezpośrednio do wychowawcy lub dyrektora szkoły.

Godziny wejść do szkoły tylko między 8.00 a 15.00.

Z poważaniem

Małgorzata Trelka

Dyrektor PSP w Mazowszanach