ePUAP

tel. 48 377 32 33    


 • DSC_0667

Aktualności

Szanowni Państwo,

w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym oddział przedszkolny
przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach zostanie ponownie otwarty od 13.05.2020 r. (środa).

W  związku z powyższym kierujemy do Państwa prośbę, by chęć przyprowadzania dziecka
do przedszkola zgłosili Państwo telefonicznie (przynajmniej dzień wcześniej) pod numerem
 48 377 32 33.  Będzie to dla nas cenna wskazówka w organizowaniu i planowaniu opieki
dla Państwa dzieci.

Ponadto, pragniemy podkreślić, że najważniejsze jest to, aby dziecko było zdrowe- bez objawów chorobowych.

Poniżej przekazujemy Państwu ważne informacje, które będą istotne, jeśli zdecydujecie się Państwo na przyprowadzenie dziecka do oddziału przedszkolnego.

Rodzicu,

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie
  lub w izolacji.
  Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj,
  że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Ważne!  W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak
i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.

Pamiętaj jednak, że rodzice i opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również przebywania w budynku szkoły.

W załączniku znajduje się szczegółowa procedura BHP w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Mazowszanach.
Kwestie, które dotyczą Państwa zaznaczone zostały kolorem żółtym.

Procedura