ePUAP

tel. 48 377 32 33    


  • DSC_0667

Aktualności

Zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, itd. będą ograniczone od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

W tym czasie przedszkola, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki oświatowo-wychowawcze pracują bez zmian. Dokładne informacje na temat organizacji zajęć w szkołach znajdują się pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/od-20-grudnia-do-9-stycznia-zajecia-w-szkolach-w-systemie-zdalnym